Decizie UNBR la Mamaia

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) a adoptat sambata, 29 iunie 2013, in cadrul sedintei Consiliului, desfasurata la Mamaia, jud. Constanta, o hotarare privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat in sesiunea septembrie 2013.

Hotararea prevede, printre altele, modul in care se va sustine examenul, materiile la care vor fi examinati candidatii, arondarea acestora, in functie de baroul la care s-a depus cererea de inscriere la examen si la care, in caz de primire in profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sa se inscrie, fara a putea sa se inscrie in alt barou, desemnarea Comisiei nationale de examen, dar si programul in functie de care se va desfasura examenul. UNBR precizeaza, totodata, ca taxa de examen este de 1.000 de lei, aceasta urmand sa se achite intr-un cont special creat al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA din Bucuresti.

Iata mai jos Hotararea UNBR, redata integral.

In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Lege), si ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificarile si completarile ulterioare (denumit in continuare Statut), Consiliul U.N.B.R., intrunit in sedinta din 29 iunie 2013, a dezbatut si a aprobat masurile privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat in anul 2013 si a adoptat urmatoarea HOTARARE:

Art.1. – (1) Examenul se va sustine in mod unitar, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. (in continuare I.N.P.P.A.) si se va desfasura prin I.N.P.P.A. Central – Bucuresti si prin centrele teritoriale ale acestuia, in conformitate cu Regulamentul de examen – Anexa la Hotararea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicata, modificat si completat prin Hotararea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R.

(2) Data examenului a fost anuntata prin publicarea Hotararii nr. 648 a Consiliului U.N.B.R. din data de 15.12.2012. Tematica, bibliografia de examen si disciplinele de examen sunt prevazute in Regulamentul de examen – Anexa la Hotararea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicata, modificat si completat prin Hotararea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. Hotararile nr. 648/15.12.2013 si nr. 693/28.03.2013 ale Consiliului U.NB.R. sunt publicate pe site-ul www.unbr.ro la rubrica “Actele organelor profesiei “.

(3) Arondarea candidatilor pentru sustinerea examenului se face in raport de baroul la care s-a depus cererea de inscriere la examen si la care, in caz de primire in profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sa se inscrie, fara a putea sa se inscrie in alt barou, astfel:

a) I.N.P.P.A. central (Bucuresti): Barourile Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dambovita;

b) Centrul teritorial Brasov: Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu;

c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj si Maramures;

d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Arges, Teleorman si Valcea;

e) Centrul teritorial Iasi: Barourile Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;

f) Centrul teritorial Galati: Barourile Galati, Braila si Vrancea;

g) Centrul teritorial Timisoara: Barourile Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Satu-Mare si Timis.

Art.2. – (1) Desemnarea Comisiei nationale de examen se face de catre Comisia Permanenta a U.N.B.R., pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mentiuni exprese privind vechimea in profesia de avocat a celui propus si situatia in care acesta este “cadru didactic universitar“.

(2) La formularea propunerilor se vor avea in vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii nr. 51/1995 si prevederile art. 9 alin. (2), (5) – (10) si art. 10 alin. (3) ale Regulamentului de examen, susmentionat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevazute la art. 9 alin. (1) din acelasi Regulament.

(3) Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale I.N.P.P.A., care, dupa confruntarea acestora cu evidentele de care dispun, vor remite I.N.P.P.A. Central – Bucuresti, pana la data de 15 august 2013, propunerile avizate privind membrii Comisiei nationale de examen, avand in vedere si experienta anterioara a celor propusi.

(4) La data de 22 august 2013 I.N.P.P.A. Central – Bucuresti va transmite la U.N.B.R. propunerile centralizate. La data de 6 septembrie 2013, la convocarea Presedintelui U.N.B.R., va avea loc sedinta Comisiei Permanente a U.N.B.R. pentru desemnarea Comisiei nationale de examen. Desemnarea Comisiei nationale de examen si, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat, potrivit. art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 51/1995 republicata, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozitiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementeaza constituirea comisiei “cu precadere – din avocati cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani in profesia de avocat“. Dispozitiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacra compunerea “in majoritate” a Comisiei de examen din avocati – cadre didactice universitare cu o vechime in profesie de 10 ani se interpreteaza in limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege in sensul ca, in conditiile in care intre cei propusi sa faca parte din comisia de examen se afla si avocati – cadre didactice, acestia din urma vor fi desemnati “cu precadere“.

(5) In perioada imediat urmatoare incheierii etapei eliminatorii a examenului, se va organiza o intalnire a conducerii I.N.P.P.A. Central – Bucuresti / centrelor teritoriale cu membrii comisiei de corectare, pentru instruirea membrilor comisiei privind evaluarea unitara a lucrarilor candidatilor. Data si locatia intalnirii vor fi comunicate in termen util. Costurile intalnirii se suporta din taxele de examen incasate de la candidati.

Art.3. – Examinarea candidatilor la examenul de primire in profesie ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice se va desfasura in scris, conform Regulamentului de examen, la urmatoarele materii: a) organizarea si exercitarea profesiei de avocat; b) drept civil; c) drept procesual civil; d) drept penal; e) drept procesual penal.

Art.4. – Examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice se va desfasura astfel:

– Luni, 16 septembrie 2013 – proba scrisa tip grila pentru candidatii care vor dobandi calitatea de avocat stagiar;

– Miercuri, 25 septembrie 2013 – proba scrisa la disciplinele: Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte), pentru toti candidatii;

– Joi, 26 septembrie 2013 – proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, pentru toti candidatii;

– Vineri, 27 septembrie 2013 – proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte), pentru toti candidatii.

Art.5. – (1) Cererile de inscriere a candidatilor la examen, insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen aprobat prin Hotararea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicata, se vor depune in intervalul 01 august 2013 – 21 august 2013 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis.

(2) Cererile vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen.

(3) In perioada 22 – 28 august 2013 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen. In perioada 29 – 31 august 2013 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.

(4) In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive obiective, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului. Pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universitar 2013, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licenta fara ca aceasta sa fie insotita de foaia matricola, daca unitatile de invatamant nu au emis diplomele de licenta.

Art.6. – (1) Taxa de examen este de 1.000 de lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2013”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2013”.

(2) Sumele incasate cu titlu de “taxa de examen” se repartizeaza astfel: – 20% pentru baroul la care se efectueaza operatiunile aferente inscrierii la examen, prin activitati de secretariat, specifice si prin acte si operatiuni de verificare a actelor ce insotesc cererea de inscriere la examen; – 60% pentru centrele I.N.P.P.A., care vor suporta costurile organizarii si desfasurarii examenului; – 20% la I.N.P.P.A. Central Bucuresti pentru suportarea costurilor organizarii si desfasurarii activitatilor si operatiunilor de examen la nivel national. Este interzisa perceperea de catre I.N.P.P.A. sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operatiuni care au legatura cu inscrierea candidatilor la examen sau cu sustinerea acestuia.

(3) I.N.P.P.A. Central Bucuresti va reflecta distinct in evidentele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestatiilor specifice activitatilor de secretariat si de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor I.N.P.P.A. si sumele ramase la dispozitia sa.

(4) I.N.P.P.A. Central Bucuresti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea examenului.

(5) Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat dupa finalizarea examenului si solutionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, in conditiile prevazute in Regulamentul de examen.

Art. 7. – (1) Prezenta Hotarare se publica pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) si va fi comunicata barourilor, I.N.P.P.A. Central – Bucuresti, centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. si membrilor Consiliului U.N.B.R..

(2) I.N.P.P.A. Central – Bucuresti, centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. si barourile vor asigura publicarea prezentei hotarari pe paginile de web ale acestora.