Decizie definitivă obținută de echipa Toncescu și Asociații – KPMG Legal cu privire la deductibilitatea cheltuielilor societăților implicate într-un proces de fuziune prin absorbție

Echipa de litigii fiscale a Toncescu și Asociații SPRL – KPMG Legal formată din av. Vlad Peligrad în calitate de partener coordonator al practicii de litigii și arbitraje și av. Oana Caloian în calitate de Senior Managing Associate, a obținut o decizie definitivă care confirmă deductibilitatea cheltuielilor evidențiate în facturi emise după data fuziunii de către o societate absorbită, facturi stornate și re-emise de societatea absorbantă în perioada inspecției fiscale (nu în perioada supusă controlului fiscal).

Echipa mixtă de avocați și consultați fiscali a KPMG a asistat clientul din prima zi a controlului fiscal, pe toata perioada controlului, in legătură cu procedura administrativa si in fața instanțelor de judecată, oferind clientului servicii integrate. Echipa de consultanți fiscali a fost formată din Daniel Pană, partener KPMG Tax si Loredana Cherecheș, manager KPMG Tax.

Importanța acestui litigiu constă în faptul că, în practică pot exista situații în care societățile aflate într-un proces de fuziune emit facturi după data fuziunii, pentru serviciile prestate sau bunuri vândute anterior finalizării fuziunii de către societatea absorbită. Acesta a fost și cazul clientului nostru, care deși se finalizase fuziunea prin absorbție, societatea absorbită (și dizolvată după data fuziunii) a emis facturi după data fuziunii pentru bunuri vândute anterior finalizării fuziunii, facturi ce au fost ulterior stornate și re-emise de societatea absorbantă în ultima zi a inspecției fiscale.

Autoritățile fiscale au susținut că facturile emise inițial de societatea absorbită după data fuziunii, stornate și re-emise de societatea absorbantă, nu au calitatea de documente justificative și nu reflectă realitatea, contribuabilul verificat fiind dizolvat înainte de data înscrisă pe facturile supuse controlului judiciar, dată la care societatea absorbită nu mai deținea cod valabil de TVA. Un argument suplimentar al autorităților fiscale a fost și acela că facturile re-emise nu pot fi avute în vedere întrucât nu au fost emise în timpul perioadei verificate de organele fiscale, ci în ultima zi a inspecției fiscale.

Instanța a reținut în mod corect că „facturile au fost emise în timpul controlului, respectiv în ultima zi a acestuia […] și depuse de reclamantă cu ocazia discuției finale și anterior emiterii raportului de inspecție fiscală” și mai mult, „corectarea facturilor poate avea loc pe perioada desfășurării inspecției fiscale și nu în cadrul perioadei verificate”. Cu același argument instanța a respins și susținerea autorităților fiscale privind „lipsa calității de document justificativ a primelor […] facturi, raportat la împrejurarea că nu se puteau emite facturi începând cu [data fuziunii] având la rubrica seller (vânzător) societatea [absorbită]”, facturile re-emise (corectate) reprezentând documentul justificativ cerut de Codul Fiscal.

Față de aceste elemente, instanța de control judiciar a constatat că în mod corect instanța de fond a apreciat că sunt întrunite condițiile de deductibilitate pentru cheltuielile supuse analizei și prin urmare a anulat actele contestate în ceea ce privește impozitul pe profit.

Ne bucurăm că reușim să creăm jurisprudență favorabilă care să clarifice aspecte importante ale colaborării dintre contribuabili și autoritățile fiscale, fiind disponibili să împărtășim experiența și know-how-ul nostru cu oricine este interesat în demersuri similare, în speranța de a crea o practică predictibilă și consistentă atât a autorităților fiscale cât și a instanțelor.

Echipa de litigii Toncescu și Asociații – KPMG Legal are o experiență vastă în litigii fiscale, comerciale, civile, contencios administrativ, dar și arbitraje comerciale domestice și internaționale și oferă servicii integrate în astfel de dispute, împreună cu echipele de specialiști KPMG Tax, KPMG Accounting și KPMG Advisory.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here