Gabriela Bădescu, BeLegal: „Daunele morale sunt cuantificabile. Instanțele nu vor mai trebui să aprecieze suferința.”

 

Firma de avocatură BeLegal, prin Gabriela Bădescu, Co-Founder, dezvoltă în rândurile de mai jos, Ordinul intrat în vigoare, cu privire la vătămarea integrității corporale sau a sănătății persoanelor în urma producerii accidentelor de vehicule.

„În data de 7 septembrie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 bis Ordinul nr. 1/2.293/2022 privind stabilirea despăgubirii persoanei prejudiciate în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, în urma producerii accidentelor de vehicule pe baza punctajului traumatologic stabilit de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti (Ordinul 1/2293/2022).

Ordinul 1/2293/2022 a intrat în vigoare de la data publicării și aprobă punctajul traumatologic în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății persoanelor în urma producerii accidentelor de vehicule. Un aspect extrem de important îl reprezintă faptul că, Ordinul 1/2293/2022 se aplică și cererilor de despăgubire nesoluționate până la data de 7 septembrie 2022.

În ultimii ani, instanțele de judecată au fost investite cu cereri de acordare a daunelor morale a căror valoare, de cele mai multe ori, nu îndeplinea condiția proporționalității, astfel că sumele acordate erau apreciate de judecători de la caz la caz.

La evaluarea daunelor morale trebuiau avute în vedere diverse aspecte și consecințe cum ar fi: intensitatea durerii fizice stabilită în urma unui raport IML, gradul de incapacitate de muncă, traumele psihice stabilite în urma unei evaluări psihiatrice etc.

În acest context, judecătorii au fost nevoiți să cuantifice daunele morale în urma unei analize subiective, raportat la cât de tragic era un accident sau chiar cât de multă notorietate avea accidentul în presă sau social media.

Evident că acest aspect a dus la o practică neunitară, în special în cazul litigiilor care aveau implicat un asigurător, pornindu-se de la premisa părtinitoare că, asigurătorul are bani și trebuie să plătească, indiferent de cuantum. Astfel că, în spețe identice, instanțele de judecată au acordat despăgubiri pentru daune morale de aproximativ 300 de ori mai mari decât cea mai mica despăgubire. În acest context al discrepanțelor în jurisprudență, s-a ajuns la așa numitele “hotărâri celebre” prin care s-au acordat daune morale în cuantum de 1 milion de euro, hotărâri care au fost aduse ca practică în litigiile subsecvente, indiferent de materie.

Un aspect care nu este înțeles în practică este reprezentat de faptul că, în materia asigurărilor, asigurătorul trebuie să constituie o rezervă de daună în cuantumul despăgubirilor solicitate în instanță de terțul păgubit. Această obligație presupune blocarea unor sume de bani până la soluționarea definitivă a cererii de chemare în judecată. Iar, în ultimii ani, în litigiile în care a fost implicat un asigurător, cuantumul despăgubirilor pentru daune morale solicitate de victime si rude a fost de milioane de euro, în special de când taxa de timbru pentru acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice s-a stabilit la 100 lei.

De cele mai multe ori, în spețele în care s-a stabilit culpa asiguratului, daunele morale acordate au fost cenzurate considerabil de instanțele de judecată. Dar, asta a presupus pentru un asigurător rezerve blocate pentru ani de zile, cât a durat soluționarea definitivă a litigiului.

Ordinul 1/2293/2022 prevede că, în cazul vătămării sănătății și integrității corporale a persoanelor, calculul punctajului traumatologic se realizează contra cost la cererea persoanei prejudiciate, a asigurătorului de răspundere civilă obligatorie – RCA, a Biroului Asigurătorilor Auto din România – BAAR sau Fondului de Garantare a Asiguraților – FGA, de către medici experți evaluatori.

Medicii experți evaluatori sunt reprezentați de medici specialiști sau primari de medicină legală sau medici specialiști sau primari de expertiză medicală a capacității de muncă sau de medicii care au absolvit cursul postuniversitar de „Evaluare prejudiciu corporal în cazul unor traumatisme asociate incidentelor de trafic rutier”.

Așadar, pentru calculul punctajului traumatologic, persoanele prejudiciate sunt examinate clinic printr-o expertiză de evaluare în cadrul căreia sunt verificate acuzele prezentate, documentele doveditoare și se identifică aspectele clinice și paraclinice, morfologice și funcționale care sunt în legătură directă de cauzalitate cu accidentul de vehicule.

În urma efectuării examinării, medicul expert evaluator eliberează un raport de evaluare de medicină de asigurări care, pe lângă descrierea victimei și stării de sănătate (leziuni traumatice, complicații posttraumatice, diagnostic, prognostic, date din acte medicale), cuprinde concluziile cu privire la eventuale complicații cu caracter definitiv și punctajul traumatologic.

Pe baza punctajului traumatologic se stabilesc despăgubirile pentru daune morale cuvenite persoanelor prejudiciate. La data redactării prezentului articol, un punct traumatologic are o valoare de aproximativ 1.000 de Euro. Unul dintre cele mai mici punctaje acordate prin Ordinul 1/2293/2022 este de 0,5 pentru contuzie musculară mică – daune morale în cuantum de 500 Euro, iar unul dintre cele mai mari punctaje este de 200 pentru stare vegetativă persistentă – daune morale în cuantum de 200.000 Euro.

Deși Ordinul 1/2293/2022 are în vedere accidentele de vehicule și tramvaie, iar daunele morale vor fi plătite în baza RCA, va deveni, cu siguranță, un reper pentru toate litigiile și cererile de despăgubire prin care se solicită daune morale, fie că este vorba de asigurări facultative sau daune morale solicitate în cadrul litigiilor de muncă. Suferința este aceeași, indiferent de natura sau limita de asigurare a poliței de asigurare care despăgubește daunele morale.”