Cursul online de pregătire profesională pentru personalul de specialitate angajat în cadrul birourilor notariale

Institutul Notarial Român va organiza în perioada 14 – 15 iulie 2021 Cursul online de pregătire profesională pentru personalul de specialitate angajat în cadrul birourilor notariale.

Pentru a vă înscrie la acest curs, vă rugăm să completați formularul de înscriere, accesând formularul de mai jos:

Totodată, în vederea înscrierii, este necesar ca personalul de specialitate să trimită pe adresa de e-mail secretariat@institutulnotarial.ro următoarele documente:

copie a cărții de identitate;
adeverință care să ateste calitatea de angajat al biroului notarial/societății notariale profesionale;
dovada plății taxei de participare la acest curs.

Conform Deciziei nr. 233/28.05.2020 a Biroului Executiv al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România privind taxele de participare, art. 4 alin. (1) lit. b), taxa pentru acest curs de pregătire este de 350 lei/angajat.

Contul IBAN al INR este: RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR-Sucursala Plevnei. Cod fiscal INR:26781193.

Orarul cursului poate fi accesat aici.