Cum modifica Noul Cod Fiscal controalele ANAF?

Cetatenii romani care cheltuie mai mult decat venitul declarat vor avea de oferit cateva explicatii justificatoare despre situatia lor fiscala. Informatiile obtinute de la rude sau de la vecini vor fi considerate surse de informare.

Nu doar liber-profesionistii, ci si orice persoana fizica trebuie sa se gandeasca de mai multe ori inainte de a isi pune intr-un seif venituri nedeclarate, deoarece Fiscul le va gasi (fie prin estimare, fie pe baza turnatoriei unor rude invidioase sau a vecinilor suspiciosi).

Capitolul IV din Codul fiscal, referitor la verificarea situatiei fiscale personale de catre organul fiscal central, stabileste regulile in baza carora ANAF verifica situatia reala a veniturilor cetatenilor.

Prin situatie fiscala personala intelegem totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala (bunuri imobiliare/mobiliare), a fluxurilor de trezorerie (conturi bancare) si a altor elemente de natura sa determine starea fiscala reala a persoanei fizice pe perioada verificata, potrivit ANAF.

Dupa noile reguli, inspectorii se vor ocupa de compararea veniturilor declarate de persoana fizica sau de platitori cu veniturile estimate determinate in baza situatiei fiscale personale a persoanei fizice. Daca organul fiscal insarcinat sa verifice situatia constata o diferenta care “bate la ochi” intre veniturile declarate si cele estimate, verificarea continua si chiar mult mai atent ca inainte. Daca diferenta este mai mare de 10%  intre veniturile estimate, calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de persoana, persoana verificata trebuie sa isi pregateasca actele justificative, care se depun in cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare.