CSM modifica normele de aplicare in procedura insolventei

Consiliul Superior al Magistraturii a hotarat modificarea unor norme de aplicare a procedurii insolventei, pentru a aigura “aplicarea uniforma a procedurii insolventei si a evita scindarea excesiva a acesteia”, potrivit unui comunicat de presa al institutiei.

Prima modificare priveste inregistrarea ca dosare asociate, exclusiv a cererilor, care prin natura lor au un caracter contencios si sunt formulate incidental in cursul procedurii, fara a face parte din etapele pe care le parcurge orice procedura, respectiv: cererile de atragere a raspunderii membrilor organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului in insolventa; actiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri/transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; contestatiile debitorului/comitetului creditorilor ori ale oricarei alte persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar/lichidator, inclusiv contestatiile la creantele inscrise in tabelul obligatiunilor debitorului; actiunile in anularea hotararii adunarii creditorilor;  

O a doua modificare presupune inregistrarea in cadrul dosarului de fond a cererilor care sunt solutionate ca urmare a exercitarii atributiilor, acestea fiind: pronuntarea motivata a hotararii de deschidere a procedurii de intrare in faliment atat prin procedura generala cat si simplificata; judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii, judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii; confirmarea, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat precum si onorariul negociat; inlocuirea, pentru motive temeinice, prin incheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului; judecarea cererilor de a i se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce activitatea; admiterea sau confirmarea planului de reorganizare/lichidare dupa votarea acestuia de catre creditori; solutionarea cererii administratorului judiciar sau a comitetului creditorilor de intrerupere a procedurii de reorganizare judiciara si de intrare in faliment; solutionarea contestatiilor formulate la rapoartele administratorului judiciar/lichidatorului; pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.