COST EFFICIENT. QUALITY INCREASE. COMPARTIMENTUL JURIDIC EXTERN

Autor: Iuliana Turcu, Attorney Associate – Gociu & Asociatii


Compartimentul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanță, asistență și reprezentarea, apărarea drepturilor și intereselor legitime în raporturile cu alte autorități publice, instituții de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Departamentul juridic asigură practic sănătatea juridică a unei companii, ajutând-o să anticipeze și să rezolve problemele pe care le ridică aplicarea normelor în vigoare.

Temeinicia motivării necesității achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare este întărită de amploarea și complexitatea problemelor cu care se confruntă o companie sau o instituție, iar un beneficiu important al externalizării departamentului juridic îl reprezintă faptul că societatea nu va mai avea costuri specifice contractului de muncă.

Astfel, un departament juridic extern este în măsură să ofere un echilibru între soluționarea problemelor de ordin juridic în raport cu nevoile actuale ale societății, care din cauza volumului și a complexității depășesc capabilitățile interne și eficientizarea costurilor alocate serviciilor externe.

În tendințele internaționale se identifică creșterea gradului de externalizare a serviciilor juridice, iar conform raportului EY Reimagining the Legal Function Report 2019 (raport care cumulează răspunsurile a peste 1.000 de juriști cu funcții de conducere din 25 de jurisdicții), 74% din organizații fie externalizează deja, fie au în vedere să-și externalizeze funcții precum gestionarea contractelor, due diligence, dreptul muncii și managementul documentelor.

Iată câteva activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului juridic, fără a se limita la:

  • reprezentare în fața instanțelor judecătorești, a altor autorități ale administrației publice locale, a Parchetelor și Notarilor, a altor organe și organisme, precum și a persoanelor fizice și juridice, conform sferei proprii de atribuții și competențe, abilitărilor și cerințelor imperative ale legislației în vigoare;
  • întocmește și redactează acțiunile, întâmpinările, acțiunile reconvenționale, recursurile, cererile de revizuire, cererile de contestație în anulare;
  • acordă răspunsuri în vederea soluționării în termenul legal a corespondenței repartizate spre rezolvare;
  • în aplicarea actelor normative în vigoare, redactează opinii juridice să expliciteze sensul anumitor acte normative sau să alinieze practica internă a instituției la exigențele acestor acte normative;
  • asigură reactualizarea permanentă a legislației în vigoare, implicit cunoașterea și aprofundarea acesteia;
  • acordă asistență juridică serviciilor de specialitate din cadrul companiei;
  • face propuneri pentru conținutul contractelor;
  • Analizează permanent soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești, iar în cazul în care acestea sunt nefavorabile, realizează rapoarte cu privire la identificarea cauzelor care au condus la soluții, propunând remedierea acestora.

Externalizarea departamentului juridic din cadrul companiei către casa de avocatură Gociu & Asociații oferă avantajul major că societatea comercială va avea acces nu doar la cunoștințele unui singur consilier juridic angajat, ci va beneficia de suportul unei întregi echipe de avocați. Astfel, se va beneficia de experți dintr-o paletă juridică mult mai vastă.

Serviciul oferit de departamentul juridic extern se realizează în baza unui abonament dimensionat în raport cu necesitățile sau numărul de ore de activitate prestate. În baza acestui abonament, casa de avocatură Gociu & Asociații asigură tot necesarul de servicii juridice al companiei, în funcție de specificul activității acesteia.

Colaborarea este cuvântul cheie pentru avocații noștri! Viziunea pentru viitor a echipei de avocați din cadrul Gociu & Asociații implică sustenabilitate și acordarea serviciilor de consultanță juridică la un nivel premium.