Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Avocatilor

Consiliul Baroului Bucuresti convoaca Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor, in data de 26 februarie 2016, la Sala Palatului, incepand cu ora 11.00.

Pe ordinea de zi  a acestei intalniri se afla urmatoarele teme de discutie: prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata in anul 2015, aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila in anul 2015, descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2015; si aprobarea remunerarii activitatii memrilor din Comisia de Disciplina.

De asemenea, se vor aduce in discutie teme care vizeaza aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016, aspecte ce tin de politica profesionala in Baroul Bucuresti pentru anul 2016; alegerea reprezentantilor Baroului Bucuresti la “Congresul Avocatilor din 25-26 martie 2016” si alte subiecte de interes actual.