Convocare Adunări Generale Regulamentul de organizare și desfășurare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București

Având în vedere necesitatea organizării Adunărilor Generale Ordinare și de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București,

Luând în considerare dispozițiile art. 50- 54, art. 55 alin. (2) lit. a), s) și ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,

În temeiul prevederilor art. 65-70, art. 71 alin. (1) și (5), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (6), art. 74 alin. (1) și art. 269 alin. (1) din Statutul Profesiei de Avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București în ziua de 23 septembrie 2019, ora 14.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea Decanului Baroului București;
  2. Alegerea Consiliului Baroului București, format din 15 membri;
  3. Alegerea Comisiei de Disciplină, formată din 7 membri;
  4. Alegerea Comisiei de Cenzori, formată din 3 membri.

Art. 2.  Se convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de 23 septembrie 2019, ora 15.00, la Sala Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2018,
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2018,
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2018,
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2018;
  5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019;

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul oficial al baroului.

 Hotarare 14 de adoptare Regulament Adunare Generala de Alegere sept 2019.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here