Consiliul Baroului Bucuresti – Reconvocare adunare generala

Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor din Baroul Bucuresti pentru data de 02.06.2016, ora 14.00 (in continuarea Adunarii Generale a Baroului Bucuresti), la Sala Palatului din Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti va fi urmatoarea:

  • Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurată in 2015;
  • Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila in anul 2015;
  • Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2015;
  • Aprobarea cheltuielilor cu organizarea si functionarea structurilor jurisdictionale si administrative care isi desfasoara activitatea in cadrul sau pe langa Baroul Bucuresti;
  • Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;
  • Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru de adunari si conferinte al Baroului Bucuresti, prin eforturi proprii sau in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Casa de Asigurari a Avocatilor sau Filiala Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor;
  • Diverse.