Consiliul BAROULUI BUCUREȘTI HOTĂRÂREA nr.22 din 01.10.2019

Hotărârea Congresului avocaților nr. 04/20-21.04.2018 privind execuția bugetară a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2017 și proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii pentru avocați pe anul 2018;

Hotărârea Congresului avocaților nr. 07/6-7.06.2019 privind amânarea discutării punctelor de pe ordinea de zi cu privire la Casa de Asigurări a Avocaților pentru sesiunea din 5 octombrie 2019;

Raportul Casei de Asigurări a Avocaților pentru Congresul avocaților din 6-7.06.2019 ;

Raportul de audit al consultantului desemnat, precum și observațiile și răspunsul acestuia privind partea a II-a a raportului – Analiza cadrului de guvernanță;

Punctul de vedere al Casei de Asigurări a Avocaților cu privire la raportul de audit al consultantului desemnat;

Solicitarea UNBR către barouri și filialele CAA privind comunicarea unor puncte de vedere cu privire la Raportul consultantului desemnat;

În temeiul prevederilor art.56 alin.(2) lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art.73 alin.(6) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,

Cu majoritate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Susținerea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2017 și proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii pentru avocați pe anul 2018.

Art.2.  Susținerea execuției bugetare a Casei de Asigurări a Avocaților pe anul 2018 și proiectul de buget al sistemului autonom de asigurări sociale și pensii pentru avocați pe anul 2019.

Art. 3. Nu își însușește concluziile Raportului de analiză a activității din perspectiva cadrului de raportare financiară, de planificare și de administrare a activității, întocmit de consultantul desemnat.

Art. 4. Propune Uniunii Nationale a Barourilor din România să invite reprezentanții consultantului desemnat la lucrările Congresului din 5 octombrie 2019 pentru a își prezenta și susține concluziile Raportului de audit.

Art. 5. Va propune Uniunii Nationale a Barourilor din România să poarte diligențe pentru renegocierea și, respectiv, recuperarea unei părți din onorariul datorat consultantului desemnat.

Art.6.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul baroului.

HOTĂRÂREA nr.22 din 01.10.2019

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

Ion Dragne,

Avocat

Decanul Baroului București

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here