Conferința internațională de carte funciară “CAMIL NEGREA”

Vineri, 31 mai 2019, intre orele 9:00-18:30, în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai se desfăsoara conferința internațională Cartea funciară în context european. Perspective în dreptul național și comparat.

Evenimentul este organizat de Facultatea de Drept a Universitatii “Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca, Uniunea Nationala a Notarilor Publici, Institutul Notarial Roman, Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – Centrul Teritorial Cluj.

Program:

VINERI, 31 MAI 2019
Aula Magna – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
9.00-9.30 Primirea participanților
9.30-10.00 Deschiderea conferinței
Prof. dr. Florin STRETEANU, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Cuvânt din partea dlui Dumitru Viorel MĂNESCU, Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România
Dl. Radu Codruț ȘTEFĂNESCU, Președinte Director General al Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Conf. dr. Dan Andrei POPESCU, Directorul Departamentului de Drept Privat al Facultății
de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, coordonatorul conferinței

I. SECŢIUNEA ÎN LIMBA GERMANĂ
Aula Magna – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
PANEL I – Moderator: Conf. dr. Dan Andrei POPESCU
10.00-10.45 Prof. dr. dr. hc mult. Christian von BAR
Cartea funciară europeană / Europäische Grundstücksregister

10.45.-11.30 Prof. dr. Georg KODEK, Univ. din Viena
Cartea funciară din perspectivă austriacă. Bilanț și perspective / Das Grundbuch aus
österreichischer Sicht – Bestandsaufnahme und Perspektiven
11.30-11.45 Pauză de cafea
PANEL II – Moderator: Conf. dr. Dan Andrei POPESCU
11.45.-12.30 Prof. dr. Oliver REMIEN, Univ. din Würzburg
Iluzie și realitate în dreptul privat european / Illusion und Realität eines europäischen
Privatrechts
12.30.-13.00 Conf. Dr. Christian ALUNARU
Aspecte specifice sistemului de carte funciară în România / Besonderheiten des
rumänischen Grundbuchssystems
13.00-14.30 Pauză de masă – Piramida, Casa Universitarilor
II. SECŢIUNEA ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Aula Magna – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
PANEL I – Moderator: Conf. dr. Șerban DIACONESCU
14.30-14.50 Prof. Dr. Răzvan DINCĂ
Transferul contractual al drepturilor reale potrivit codului român în vigoare.
Între consensualism și separație
14.50-15.10 Prof. dr. Dan CHIRICĂ
Aspecte practice privind înscrierea dreptului de proprietate în temeiul accesiunii
imobiliare
15.10-15.30 Prof. dr. Marian NICOLAE
Notarea pactului comisoriu și a declarației de rezoluțiune sau reziliere în cartea funciară
15.30-15.50 Conf. Dr. Marius HAROSA
Aspecte legate de procedura de primă înscriere în cartea funciară
15.50-16.10 Lect. Dr. Andrea-Annamaria CHIȘ / Lector dr. Liviu ZIDARU
Aspecte practice privind acțiunile de carte funciară
16.10-16.40 Pauză de cafea
PANEL II – Moderatori: Conf. dr. Marius HAROSA și Lect. dr. Jozsef KOCSIS
16.40-17.00 Prof. Dr. Sergiu BĂIEȘ
Reforma publicității imobiliare în Republica Moldova

17.00-17.20 Jud. Dr. Ionuț NEAMŢ
Suprapunerea reală vs. suprapunerea virtuală în sistem de carte funciară.
Cauze și remedii
17.20-17.40 Mihai TAUS, Președinte, Asociația Registratorilor de Proprietate din România
Protecția datelor cu caracter personal în contextul publicității imobiliare
17.40-18.00 Asist. Dr. Ioana VARGA
Câteva aspecte practice legate de legalitatea actelor de dezmembrare și de
aplicabilitatea concretă a dispozițiilor art. 908 alin. (4) C. civ.
18.00-18.20 Av. Dr. Șerban MIRCIOIU
Câteva aspecte practice privind executarea silită și cartea funciară
III. SECŢIUNEA ÎN LIMBA ENGLEZĂ
Sala 105, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Panel I – Moderator: Conf. dr. Felicia ROȘIORU
14.30-15.00 Lect. Dr. Juanita GOICOVICI
Perspective asupra opozabilității drepturilor precontractuale de preempțiune în
cadrul sistemului de înregistrare a publicității imobiliare / Perspectives on the
enforceability of pre-contractual rights of first refusal under the immovable property
registration system
15.00-15.30 Conf. Dr. Dan A. POPESCU
Cartea funciară și dreptul internațional privat / Land Registry and Private
International Law
15.30- 16.00 Dr. Ioana OLARU, Formator INR, notar public, Ion MARIN, vicepreședinte UNNPR
Dificultăți practice în legătură cu înregistrarea Certificatelor Europene de Moștenitor
în Registrele Naționale de Carte funciară / Practical difficulties related to the
registration of European Certificates of Succession (ECS) in National Land Registers
16.00-16.30 Pauză de cafea
Panel II – Moderator: Conf. dr. Felicia ROȘIORU
16.30-17.00 Lect. Dr. Adina BUCIUMAN
Înregistrarea posesiei în cartea funciară / Possession registration in the Land Book
17.00-17.30 Lect. Dr. Mihai DAVID
Publicitatea drepturilor subiective: abordări multiple cu privire la cunoaștere și
relevanța ei pentru opozabilitate față de terți din perspectiva diferitelor sisteme de
drept civil / Publication of rights: different approaches to knowledge and its relevance
to third-party effectiveness within European Civil law systems
17.30-18.00 Dezbateri finale. Cuvânt de închidere și mulțumire
Conf. dr. Dan A. POPESCU, coordonatorul conferinței

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here