ComuniHealthCare, 5 Noiembrie 2022, Ora 09:00, 4 Lecții de Management Medical, Despre provocările cu care se confruntă profesioniștii din domeniul medical

Două dintre formele cele mai vechi ale civilizației, cele care au dictat un curs firesc, cele care au trasat liniile clare în facilitarea existenței fără compromisuri, cu o rigiditate vitală, se unesc în ceea ce, peste câteva zile, conturează obiectul conferinței ComuniHealthCare.

La intersecția dintre cadrul legislativ și cel medical, specialiștii în drept medical, contabilitate, psihologie și marketing ce, de această dată, nu vor purta robă și halate albe, au un singur scop: cel de a informa, cu “dovezile” de rigoare, antreprenorii, în vederea înțelegerii cât mai clare a relației dintre medic și pacient.    

Valorile implementate în orice registru al vieții sunt ghidate după două principii esențiale: cel al eticii și cel al moralității. Liantul care conturează și exprimă, la nivel inductiv, raporturile dintre cele două principii, este comunicarea. Este evident că, parcurgând terminologia de mai sus, cuvântului comunicare îi revine o însemnătate mult mai complexă. Făcând abstracție de termenii pompoși, aplecându-ne spre strigătul aparent inconștient al societății, traseele întortocheate și lipsite de acțiuni nu își mai au rostul.
Aflată într-o bulă de incertitudini, societatea își rescrie, zilnic, o istorie. Adaptabilitatea la factorii creați, în definitiv, tot de societate, trebuie privită dintr-un alt unghi: cel al responsabilizării, cel al cunoașterii normelor și al aplicării acestor norme, cu o exigență intrinsecă.

Ce reprezintă ComuniHealthCare?

O comunitate se naște din relaționare, indivizi ce împărtășesc aceleași valori, oameni care au curajul de a depăși aspectele frapante ale prezentului, care îmbrățișează puterea de a alege și a acționa în consecință, în detrimentul unei stări letargice, a lucrurilor făcute superficial, pe considerentul că “merge și așa”.

ComuniHealthCare este reprezentată de specialiști din domeniul medical, marketing și consultanță fiscală, persoane care împărtășesc din experiența lor, din fapte reale, informând, învățând și stabilind traseul unei practici legale și sănătoase. Adevărurile exprimate în cele patru paneluri sunt conturate în jurul informațiilor verificate, sfaturilor practice și aplicabilitatea imediată.

Cu o activitate de 20 de ani în cadrul juridic și o experiență de peste 10 ani în domeniul practicii medicale, fidelă primului impuls de a-și dedica viața profesională unei cauze care a condus-o, până în prezent, spre gestionarea litigiilor de malpraxis civile și penale, cu o valoare de peste 500 000 Euro, Cătălina Bordianu Calangiu, de profesie avocat, este una dintre persoanele care va atinge, în cadrul Conferinței ComuniHealthCare, în data de 5 NOIEMBRIE 2022, ora 10:30 (PANEL 2 – Drept medical), subiecte cu privire la răspunderea medicală și la elementele de etică.

Ghidată de o formă nativă de respect asupra binelui și corectitudinii, în particular, de morala ce desemnează regulile de conduită în vederea bunei practici medicale, Cătălina Bordianu Calangiu încurajează schimbarea, curajul de a acționa făcând bine, respectând pacientul, ascultându-l, creând, în primul rând, temelia empatică, precursoarea recunoașterii formelor de profesionalism, autoritate și prestigiu. Ecoul respectării principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic naște, la rându-i, forma de reeducare a pacienților.

Pe agenda subiectelor discutate, sub egida:”Cu dreptul înainte. Formele de răspundere specifice profesiei medicale”, Cătălina Bordianu Calangiu va detalia despre:

  • Formele de malpraxis medical: de practică și de etică;
  • Cea mai frecventă eroare de etică medicală: neinformarea corespunzătoare a pacientului și lipsa unui consimțământ valabil exprimat;
  • Inducerea în eroare a pacientului prin mijloacele de publicitate;
  • Regulile care se aplică în publicitatea serviciilor medicale;
  • Concurență neloială pe piața serviciilor medicale;
  • Răspunderea juridică pentru încălcarea obligațiilor de etică: disciplinară, civilă, administrativă și penală;
  • Relația medicului cu Colegiul Medicilor din care face parte, cu Direcția de Sănătate Publică, cu instanțele de judecată și parchetele;
  • Recomandări.

Evenimentul va avea loc Sâmbătă, în data de 5 Noiembrie 2022, începând cu ora 09:00, La Hotspot WorkHub, Calea Griviței 82-98, București.

Detalii suplimentare: https://comunihealthcare.ro/ , https://www.linkedin.com/company/comunihealthcare/ , https://www.facebook.com/comunihealthcare/