Comunicat privind măsurile dispuse față de absența repetată și nejustificată a unor avocați de la Adunările Generale ale Baroului București

Consiliul Baroului București, intrunit in sedinta din 05.11.2019, in baza dispozitiilor art. 42 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si a art. 232 din Statutul profesiei de avocat, s-a sesizat din oficiu si a decis initierea procedurii de cercetare prealabila a avocatilor care nu au respectat obligatia profesionala de a se prezenta la convocarile Adunarilor Generale ale Baroului Bucuresti din anul 2019.

In acest sens, avocatii care se afla in situatia de a fi absentat la minimum 3 convocari vor fi invitati sa transmita un punct de vedere cuprinzand motivele absentelor, catre consilierii raportori desemnati si imputerniciti in acest scop de catre Consiliul Baroului Bucuresti.

Pe baza propunerilor consilierilor raportori, urmeaza a se dispune masurile impuse de lege de catre Consiliu, in fiecare caz in parte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here