Comunicat de Presă al Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România

Comisia Permanenta a UNBR, întrunită în ședința din 22 martie 2019 a luat act de solicitarea unor avocați adresată Uniunii Naționale a Barourilor din România prin care organele profesiei de avocat, organizate la nivel național, sunt solicitate să exprime o poziție publică față de protestul magistraților generat de adoptarea OUG nr. 7/2019 și de poziția exprimată public de unele consilii ale barourilor care au îndemnat la dialog și la respectarea strictă a Constituției în domeniul legiferării în domeniul organizării justiției.

Comisia Permanenta a UNBR apreciază că, de principiu, o modificare legislativă care vizează restructurarea sistemului judiciar nu se poate realiza decât de către Parlamentul României, cu respectarea strictă a prevederilor Constituției care limitează procedura emiterii ordonanțelor de urgență la situații cu totul și cu totul excepționale!

În condițiile în care respectarea procedurii de consultare a Consiliului Superior al Magistraturii este o condiție legală, indispensabilă pentru aprecierea corectă a oportunității intervenției Parlamentului pentru modificarea unor legi recent adoptate dar și pentru clarificarea soluțiilor alese pentru depășirea unor situații a căror rezolvare nu suferă amânare, observarea atenta a voinței reale a autorităților instituționale din domeniul justiției și a membrilor profesiilor cărora li se adresează majoritatea reglementarilor în discuție, este obligatorie. Dialogul este esențial!

Comisia Permanenta a UNBR reafirmă poziția sa fermă că independența justiției este o valoare fundamentală într-un stat de drept și este o condiție fundamentală a independenței profesiei de avocat. Comisia Permanentă a UNBR își exprimă convingerea că orice atingere adusa acestor valori distorsionează grav funcționarea unui stat bazat pe reguli de drept și prejudiciază interesul general cu efecte imprevizibile pe termen lung!

Comisia Permanenta a UNBR încurajează avocații ca în virtutea dreptului la libera exprimare să manifeste public opinii personale din convingerea bazată pe propriul crez profesional, în deplină cunoștință de cauză de scopul, finalitatea și efectele secundare imediate sau pe termen lung ale reglementarilor care au determinat atitudini civice ale judecătorilor și procurorilor, profesii cu care profesia de avocat se află în relații bazate pe principii de conlucrare profesională instituțională, în temeiul legii.

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România


Download DOCX / PDF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here