UPDATE. Comisia Permanenta a UNBR solicita eliminarea unei dispozitii din Codul de procedura fiscala. “Incalca grav secretul profesional si transforma avocatul intr-un agent administrativ”

UPDATE. Presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, Gheorghe Florea, a transmis Presedintelui Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului Romaniei, Presedintelui Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor, precum si tuturor avocatilor (senatori si deputati) Apelul Corpului Avocatilor prin care se solicita amendarea proiectului Codului de procedura fiscala in sensul eliminarii dispozitiilor relative la obligatia avocatilor de a informa zilnic ANAF cu privire la operatiunile in lei sau valuta, despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 de euro.

Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) solicita sprijinul tuturor barourilor din tara cu privire la adresarea unui apel catre Comisia juridica a Senatului Romaniei, Comisia juridica a Camerei Deputatilor, avocatii parlamentari, senatori si deputati.

Apelul Comisiei Permanente vizeaza eliminarea unei dispozitii din proiectul Codului de procedura fiscala, aprobat de Guvern in sedinta din 25.03.2015 si aflat in procedura parlamentara la Senat, referitoare la obligarea avocatilor de a raporta zilnic, la ANAF, operatiunile de plata mai mari de 5.000 de euro.

Potrivit Comisiei, aceasta prevedere incalca grav secretul profesional, deoarece obligatia de raportare catre ANAF a operatiunilor care depasesc un anumit plafon valoric transforma avocatii in agenti administrativi, si stirbeste grav independenta profesionala a avocatului.

Iata mai jos Apelul Comisiei Permanente a UNBR, redat integral.

Catre,

MEMBRII CONSILIULUI UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA

Stimati colegi,

Comisia Permanenta a UNBR va adreseaza invitatia ca toate barourile din Romania, in numele membrilor lor, sa sprijine Hotararea Comisiei Permanente a UNBR de a adresa un

APEL

Catre:

Comisia juridica a Senatului Romaniei;

Comisia juridica a Camerei Deputatilor;

avocatii parlamentari, senatori si deputati,

pentru a se amenda proiectul Codului de procedura fiscala, aprobat de Guvern in sedinta din 25.03.2015, aflat in procedura parlamentara la Senat, in sensul eliminarii dispozitiilor relative la obligatia avocatilor de a informa zilnic ANAF cu privire la operatiunile in lei sau valuta, despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 Euro.

Corpul de avocati solicita eliminarea acestor prevederi care incalca grav secretul profesional deoarece obligatia de raportare catre ANAF a operatiunilor care depasesc un anumit plafon valoric transforma avocatii in agenti administrativi si stirbeste grav independenta profesionala a avocatului.

Prevederile art. 67 din proiectul susmentionat precizeaza ca legea fiscala recunoaste dreptul avocatului de a refuza furnizarea de informatii catre organul fiscal, cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii sale profesionale.

In mod contradictoriu, art. 62 din acelasi proiect impune avocatilor obligatia de a raporta operatiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunostinta, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe si „par a avea o legatura intre ele”. Aceasta prevedere este inacceptabila si este de natura sa genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afecteaza grav crezul profesional al avocatului – singurul criteriu care garanteaza, prin constiinta profesionala, confidentialitatea informatiilor de care a luat cunostinta avocatul, confidentialitate ce constituie temeiul increderii in avocat. Securitatea juridica si securitatea profesionala – garantii ale profesiei legale de avocat – sunt grav afectate.

Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitatile prevazute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cele care realizeaza transferuri electronice de numerar, sunt obligate sa transmita organului fiscal central, zilnic, operatiunile in lei sau in valuta despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. Prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile.

(2) Continutul informatiilor, standardul de transmitere, tipurile de informatii in legatura cu operatiunile si soldurile aferente conturilor bancare, precum si procedura de transmitere a informatiilor prevazute la art. 61 si in prezentul articol se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

Aceste dispozitii excedeaza chiar si sfera informatiilor pe care avocatii sunt obligati sa le raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, potrivit procedurii prevazute in PROTOCOLUL incheiat intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Oficiu cu privire la schimbul reciproc de date si informatii in vederea stabilirii aplicarii procedurii aplicarii de catre avocati a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri pentru prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare (publicat pe site-ul www.unbr.ro la rubrica Legislatie > 2005 ).

Corpul profesional al avocatilor nu accepta sa raporteze zilnic informatii organelor fiscale, in formatul, cu continutul si detaliile pe care le va stabili Presedintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competenta intr-un domeniu ce vizeaza activitati care tin de domeniul vietii private a clientilor ori de secretul comercial al afacerilor, cu incalcarea flagranta a dispozitiilor legale specifice privind secretul profesional.

Apelul Corpului de avocati vizeaza atat protectia profesiei cat si protectia, pe baza de lege, a cetateanului si a entitatilor care apeleaza la avocat.

Reamintim ca in dreptul comunitar si international, principiul confidentialitatii si al secretului profesional avocatului este recunoscut ca avand un rol fundamental in garantarea dreptului cetateanului si al entitatilor legal organizate de a beneficia de siguranta privind accesul la drept prin avocat, mai ales in ceea ce priveste securitatea procedurii de realizare a actului de justitie prin asistenta legala calificata, principiu care este reafirmat in toate demersurile legislative moderne, inclusiv in corpul prezentului Proiect al Codului de procedura fiscala.

Mentionam ca CCBE (Consiliul Barourilor Europene) a publicat recent o informare in legatura cu Decizia Curtii Constitutionale din Canada care a declarat partial neconstitutionala legea impotriva spalarii banilor deoarece incalca principiul confidentialitatii avocat – client iar Curtea Constitutionala din Belgia a dat o interpretare restrictiva in ceea ce priveste obligatia avocatilor de a raporta tranzactiile clientilor lor.

La aceasta se adauga orientarile contemporane ale legislatiilor din tari cu traditie democratica, in care se refuza asocierea avocatilor in activitati specifice agentilor administrativi, impun ca Apelul Corpului de avocati sa fie avut in vedere cu prioritate la examinarea in procedura parlamentara a dispozitiilor ce fac obiectul prezentului Apel.

In consecinta, este imperios necesara eliminarea din categoria celor obligati de a face astfel de raportari a avocatilor, care altfel sunt pusi in situatia de a furniza informatii in privinta clientilor cu privire la date despre care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor.

Elaborat in baza votului majoritar al Comisiei Permanente (prin consultare electronica) din 30 – 31 martie 2015.”