Comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

Pe site-ul web al Autoritatii de Supraveghere Financiara (“ASF”) a fost postat proiectul de norma privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare.

Autor: Matei Dimoftache (foto), Managing Associate, Head of Banking & Finance – Duncea, Stefanescu & Associates

Activitatea de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare este definita ca fiind activitatea desfasurata pentru promovarea si incheierea de contracte de asigurare, utilizand mediul on-line, prin mijloace electronice de comunicare, indiferent de dispozitivul de accesare a acestora, respectiv unitati de procesare fixe sau mobile si orice fel de dispozitive inteligente, daca ruleaza pe aplicatii on-line al caror obiect este:

a) promovarea contractelor de asigurare;

b) inregistrarea, centralizarea, retransmiterea, procesarea sau stocarea oricaror cereri de oferta privind contractele de asigurare, finalizate sau nu prin incheierea acestora;

c) compararea de oferte de asigurare si/ sau preturi pentru orice contracte de asigurare;

d) emiterea prin mijloace electronice sau aplicatii aferente dispozitivelor mobile a unor polite de asigurare si/ sau a unor documente de incasare;

e) emiterea unei polite de asigurare, ca urmare a unei comenzi transmise prin orice mijloace electronice.

Activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice este rezervata societatilor de asigurare, autorizate de ASF si brokerilor de asigurare autorizati de ASF.

Brokerii de asigurare pot utiliza mijloace electronice de comercializare a contractelor de asigurare, daca au desfasurat activitate de brokeraj in asigurari cel putin 12 luni de la data autorizarii ca brokeri de asigurare.

Societatile de asigurare si brokerii de asigurare, care practica activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice, trebuie sa detina personal dedicat serviciilor de procesare a cererilor de oferta si/ sau a comenzilor on-line, care sa indeplineasca cerintele legale in vigoare privind pregatirea profesionala specifica ofertarii si vanzarii produselor de asigurare.

In cazul brokerilor de asigurare, administratorul entitatii respective trebuie sa publice o declaratie autentificata, pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca nu se afla in litigiu cu nicio societate de asigurare privind eventualele prime de asigurare incasate si nedepuse in termenele legale si/ sau contractuale.

Oferta generata si inaintata potentialilor clienti contine cel putin urmatoarele informatii:

a) datele de identificare ale bunului asigurat si/sau proprietarului / consumatorului / potentialului asigurat;

b) intrebarile asiguratorului / intermediarului in asigurari, necesare incadrarii in clase de risc;

c) raspunsurile potentialului asigurat;

d) sumele asigurate, fransize (daca este cazul);

e) perioada asigurata;

f) riscurile asigurate, excluderile, acoperirea teritoriala a riscurilor;

g) pretul total pe care consumatorul / potentialul asigurat il are de platit, comisionul intermediarului / intermediarilor;

h) clasa Bonus / Malus, in cazul politelor RCA;

i) perioada valabilitatii ofertei, codul unic de confirmare a ofertei;

j) necesitatea de efectuare sau nu a unei inspectii de risc;

k) informatiile privind modalitatile de plata si de realizare a acesteia, informatiile privind existenta sau inexistenta dreptului de denuntare unilaterala si / sau a dreptului de a rezilia contractul inainte de termen;

l) legislatia aplicabila si/ sau instanta competenta cu solutionarea eventualelor litigii intre parti;

m) existenta unor fonduri de garantare sau a unor mecanisme de compensare.

Inainte de finalizarea sau lansarea unei comenzi ori incheierea unui contract de asigurare, potentialul asigurat / consumatorul bifeaza o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte cel putin urmatoarele:

a) ca are cel putin 18 ani impliniti;

b) ca datele si informatiile furnizate sunt reale la momentul completarii cererii.

Societatile de asigurare si brokerii de asigurare, care practica activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice si care incheie contracte de prestari servicii cu furnizorii de solutii si/sau aplicatii software dedicate pentru comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, se asigura ca acestia indeplinesc, printre altele, cel putin urmatoarele conditii:

a) au ca obiect de activitate cel putin codul CAEN 6201 ”activitati de realizare a software-ului la comanda” (software orientat catre client);

b) desfasoara activitatea de comercializare prin mijloace electronice a contractelor de asigurare in baza unor contracte de prestari servicii / colaborare, incheiate cu societati de asigurare si brokeri de asigurare autorizati de ASF;

c) sunt operatori de date cu caracter personal.

Societatile de asigurare si brokerii de asigurare, care practica activitatea de comercializare a contractelor de asigurare prin mijloace electronice, vor mentine un registru electronic securizat cu evidenta persoanelor care au acces in aplicatia de emitere a politelor de asigurare.

* * *

Matei Dimoftache (39), Managing Associate, Head of Banking & Finance – Duncea, Stefanescu & Associates

Matei detine o experienta de peste 15 ani in sistemul bancar si de asigurari.

Ofera asistenta in crearea produselor si a procedurilor de creditare retail sau corporate, conceperea si implementarea procedurilor de achizitii, negociere si contracte, proceduri de mediere, proceduri anti-frauda bancare sau specifice sistemului de asigurari, proceduri si sisteme de asistare a clientilor customer care / complaints, precum si aspecte de reglementare.

Inainte de a se alatura echipei Duncea, Stefanescu in 2010, Matei a fost implicat cu precadere in creare de produse de creditare retail sau corporate, creare produse de asigurare in cadrul unor operatiuni de start-up in sistemul bancar, de asigurari sau bancassurance in grupuri bancare internationale de renume.