CNADNR cauta asistenta juridica de 900.000 de euro

Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) cauta sa contracteze servicii de asistenta si reprezentare juridica in vederea solutionarii disputelor si litigiilor din contractul pentru reabilitarea sectiunii Craiova – Drobeta Turnu Severin (Filiasi – Ciochiuta), respectiv reprezentarea in litigiul cu constructorii J.V. Proodeftiki – Athena. Valoarea totala estimata a contractului scos la licitatie de CNADNR este de aproximativ 896.000 euro fara TVA.

Fisa de date prevede criterii financiare stricte pentru participantii la licitatie: media venitului obtinut de avocat din exercitarea profesiein sau media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie in valoare de minim 1.000.000 euro iar media rezultatului exercitiilor financiare nete ale ofertantului trebuie sa fie pozitiva pe ultimii trei ani.

Totodata, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat sau ca deruleaza in prezent cel putin un contract de asistenta sau reprezentare juridica pentru care s-au efectuat incasari in ultimii 5 ani in valoare de minim 500.000 euro fara TVA sau ca a finalizat sau deruleaza in prezent cel mult 3 contracte de asistenta sau reprezentare juridica pentru care s-au efectuat incasari in ultimii 5 ani in valoare de minim 850.000 euro fara TVA.

In plus, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a finalizat sau deruleaza in ultimii 5 ani cel putin un contract al carui obiect il constituie un litigiu, cu o valoare de minim 800.000 euro/litigiu arbitral in domeniul infrastructurii.

Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia CNADNR cea mai buna oferta din punct de vedere economic si o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de 15 zile de la semnarea contractului.