Ceparu & Irimia reconfirmă poziţia de lider pe zona de Achiziţii Publice

Societatea civilă de avocați Ceparu și Irimia înființează un departament specializat în achiziții publice privind serviciile de consultanță, aistență și reprezentare juridică în încheierea, derularea și încetarea contractelor de achiziție publică, informează avocat-achiziții.com.

Acest demeres vine în contextul în care au fost propuse o serie de modificări ale legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. În acest sens, deficiențele legislației privind achizițiile publice pot fi încadrate în următoarele categorii: transpunere incorectă/inexactă/incompletă a Directivei 2014/24/UE, necorelare între dispozițiile legii și cele ale normelor de aplicare (care contrazic legea/adaugă la lege), prevederi interpretabile/ inaplicabile/dificil de aplicat în practică.

Pentru o mai bună înțelegere si aplicare a legii achizițiilor publice, echipa Ceparu și Irimia oferă servicii juridice care acoperă întreaga perioadă de derulare a contractului, începând cu faza pre-contractuală, continuând cu faza derulării contractului și implementării proiectului, până la etapa recepției lucrărilor și garanției acestora pentru vicii.

Serviciile de consultanță, asistență și reprezentare juridică sunt prestate de Ceparu și Irimia, o echipă de avocați cu experiență specifică relevantă în domeniul atribuirii și derulării contractelor de achiziție publică, inclusiv în gestionarea litigiilor aferente acestora atât pe cale judiciară cât și prin arbitraj.

Echipa Ceparu și Irimia organizează și un seminar între orele 17.30-20.00 privind aspectele practice ale legislației achizițiilor publice. La acest eveniment vor participa Lectorii Gheorghe CAZAN , expert Asociația Experților în Achiziții (AEXA),  director general Ceparu & Irimia Consulting, precum și Florin IRIMIA,  președinte executiv Asociația Experților în Achiziții (AEXA),  avocat asociat Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”.

În urma participării la acest seminar se eliberează o diplomă certificată Asociația Experților în Achiziții, după parcurgerea testului de verificare a competențelor, care va fi programat la o data ulterioară. Taxa de participare este în valoare de 100 de lei pentru membrii cu drepturi depline, 125 de lei pentru cei simpli și 150 de lei pentru ceilalți participanți.

Pentru mai multe detalii legate de seminar dar si de modificările legislative, vizitați siteul www.avocat-achizitii.com.