NNDKP
 
NNDKP

Partener Media exclusiv

Baroul Bucuresti

BAROUL BUCUREȘTI INFORMARE Cu privire la rezultatul întâlnirii cu conducerea I.C.C.J. de luni, 16 noiembrie

0
Având în vedere petițiile unor avocați având ca obiect reglementarea unor condiții mai facile de acces în sediul Înaltei Curți de Casație și Justiție, inclusiv în spațiile destinate avocaților, precum și sprijinirea realizării contactului avocaților cu justițiabilii aflat în stare de deținere, în special...

BAROUL BUCUREȘTI INFORMARE Cu privire la măsurile aplicate pentru prevenirea răspândirii virsusului SARS-CoV-2

0
Consiliul Baroului București informeaza avocații că au fost aplicate, în continuare, măsuri pentru limitarea răspândirii infectării cu virsusul SARS-CoV-2.În acest sens, s-a menținut efectuarea săptămânală a operațiunilor de dezinfectare și igienizare a tuturor spațiilor din sediul baroului și din spațiile avocațior aflate în incintele...

INFORMARE cu privire la măsurile adoptate de Baroul București în contextul pandemiei COVID 19

0
Consiliul Baroului București aduce la cunoștința avocaților că au fost aplicate o serie de măsuri menite să împiedice răspândirea infectării cu virsusul SARS-CoV-2.În acest sens, au fost efectuate săptămânal operațiuni de dezinfectare și igienizare a tuturor spațiilor din sediul baroului și din spațiile avocațior...

Baroul Bucureşti: în apărarea profesiei, atrage public atenţia asupra faptului că avocaţii reprezintă nu numai parteneri ai justiției, ci sunt indispensabili acesteia, întrucât fără avocați nu poate exista justiție.

0
Întrunit în şedinţa din data de 10.11.2020, Consiliul Baroului Bucureşti a decis publicarea prezentului Comunicat referitor la Minuta Consiliului Superior al Magistraturii din data de 3 noiembrie 2020, prin care s-a dat o interpretare flagrant nelegală articolului 91 alin. (4) din Codul de Procedura...

BAROUL BUCURESTI Invitatie training online, proiect Programul Justitie al Uniunii Europene

0
Asociatia Pro Refugiu va organiza un training online, in perioada 19-21 Noiembrie 2020. Acest eveniment va fi realizat in parteneriat cu organizatii din Bulgaria si Grecia. Training-ul vor fi realizat in cadrul proiectului. “Training lawyers, prosecutors, judges to ensure better rights protection for migrants...

BAROUL BUCUREȘTI Anunț candidaturi ICCJ

0
În vederea analizării candidaturilor pentru funcția de  judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, Inspecția Judiciară, prin intermediul Baroului București, invită avocații să își exprime opinia cu privire la modul de cooperare dintre candidat și avocații din Baroul București, la conduita profesională și la comportamentul...

BAROUL BUCUREȘTI Plăți oficii asistență judiciară

0
Decanul Baroului București informează avocaţii interesați că au fost alocate de către:- Tribunalul București fonduri necesare plații onorariilor avocaților care prestează asistenţă judiciară din oficiu la cererea instanțelor judecătoreşti pentru luna SEPTEMBRIE 2020;- Tribunalul Bucuresti fonduri necesare plăţii onorariilor avocaţilor care prestează asistenţă judiciară din curatori speciali...

Consultare avocați – promovare ICCJ

0
Avocații din Baroul București sunt invitați să formuleze observații și sugestii pe marginea lucrărilor candidaților înscriși la concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform adresei nr. 20056/20.10.2020 a domnului Teodor Victor ALISTAR, membru al Consiliului Superior...

BAROUL BUCUREȘTI INFORMARE cu privire la consultarea profesională având ca obiect Proiectul „Avocatul specializat“

0
Avocații din Baroul București sunt informați că, în vederea consultării unui număr cât mai mare de colegi cu privire la inițiativa Uniunii Naționale a Barourilor din România de a pune în dezbatere un proiect de reglementare intraprofesională privind specializarea avocaților, au fost efectuate următoarele...

BAROUL BUCUREȘTI Invitație seminar E.R.A.

0
Academia de Drept European, cu sprijinul Baroului București, organizează în perioada 14-15 decembrie 2020 un seminar online intitulat Legislația UE în domeniul egalității dintre femei și bărbați. Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom în limba engleză, cu interpretare simultană în limba română.Acest seminar online va oferi participanţilor o vedere de ansamblu asupra...
Craznic
Danilescu