CA Alba Iulia: Noi reguli privind accesul la documentele create de instanta

Curtea de Apel Alba Iulia, prin presedintele Alexandra Iuliana Pastiu, a emis, recent, o decizie referitoare la asigurarea accesului publicului, inclusiv a avocatilor, la documentele create de instanta.

Decizia nr.21/C/21.04.2015, structurata in sapte puncte, poate fi consultata integral mai jos.

I. 1. Transmiterea prin e-mail catre partile dintr-un proces, dar si catre reprezentantii legali ai lor, a incheierilor de sedinta sau a hotararii judecatoresti se va efectua in baza unei cereri adresate de acestia.

2. Cererea va cuprinde numele partii/al reprezentantului legal si adresa de e-mail si va fi prezentata presedintelui sau unuia dintre judecatorii completului de judecata, in vederea aprobarii.

3. In situatia aprobarii unei asemenea cereri, transmiterea urmeaza a se face de catre grefierul de sedinta catre adresa de e-mail indicata de solicitant, fie la depunerea cererii de chemare in judecata, fie ulterior, conform celor dispuse de presedintele sau de unul dintre judecatorii completului.

4. Vor fi expediate catre parti (sau avocatii acestora) numai documente apartinand instantei, respectiv Curtii de Apel Alba Iulia.

5. Cererea privind comunicarea prin e-mail a hotararilor judecatoresti, inclusiv a incheierilor, pronuntate intr-un dosar al unei alte instante, care se afla la momentul formularii cererii de comunicare pe rolul Curtii de apel, va fi rezolvata de instanta care a pronuntat hotararea, sens in care va fi transmisa acesteia in cel mai scurt timp posibil.

6. Campurile referitoare la adresa de e-mail depuse la dosar vor fi completate de grefierul de sedinta la data indicarii acestora.

7. In continutul expedierii electronice se atrage atentia partilor ca este vorba despre un demers pur informativ care nu are valoarea unei comunicari de acte procedurale in sensul legislatiei in vigoare.

8. Aprecierea asupra hotararilor judecatoresti, inclusiv a incheierilor, excluse de la procedura comunicarii este de competenta completului de judecata.

II. 1. Cererile pentru eliberarea copiilor de pe hotarari sau de pe alte acte din dosar, inclusiv cu privire la fotocopierea acestora, se incuviinteaza, pentru dosarele in curs de judecata, de presedintele completului de judecata sau, in lipsa acestuia, de un membru al completului.

2. Cererile pentru eliberarea copiilor de pe hotarari sau de pe alte acte din dosar, inclusiv cu privire la fotocopierea acestora, se incuviinteaza, pentru dosarele arhivate, de grefierul sef al sectiei pe rolul careia s-a aflat dosarul sau de inlocuitorii acestuia.

3. Eliberarea copiilor se realizeaza de un grefier arhivar, termenul de intocmire a acestora fiind de cel mult 3 zile. Copia se verifica pentru conformitate si se aplica stampila instantei pe fiecare fila.

III. In situatia in care se solicita eliberarea de copii ale unor inregistrari audio sau video sau fotografii stocate pe CD-uri, cererea va fi incuviintata pentru dosarele in curs de judecata de presedintele completului de judecata sau, in lipsa acestuia, de un membru al completului, iar pentru dosarele arhivate, de presedintele instantei, si va pusa in aplicare de personalul de specialitate informatica al instantei.

IV. Comunicarile se vor efectua cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

V. Cererile privind eliberarea de fotocopii din dosare formulate de reprezentantii mass-mediei se solutioneaza de purtatorul de cuvant sau, in lipsa acestuia, de inlocuitorul sau, cu consultarea presedintelui completului de judecata care solutioneaza cauza sau, in lipsa sa, a unui membru al completului sau a presedintelui instantei pentru dosarele arhivate, in situatia cauzelor solutionate definitiv, respectiv irevocabil.

VI. Biroul de informatii si relatii publice din cadrul Curtii de Apel Alba Iulia va realiza informarea publicului prin postarea unui anunt pe pagina de internet a instantei cu privire la continutul prezentei decizii.

VII. Prezenta decizie se comunica presedintilor de sectii, grefierilor sefi de sectii, tuturor instantelor din circumscriptia Curtii de Apel Alba Iulia, Biroului de informatii si relatii publice si Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si se afiseaza pe pagina de intranet a instantei.