BULETIN FISCAL Țuca Zbârcea & Asociații Tax: Formalizarea procedurii pentru efectuarea verificării documentare

Sumar:

  1. Ordin privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară
  2. Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare

Formalizarea procedurii pentru efectuarea verificării documentare

Verificarea documentară reprezintă o formă a controlului fiscal, fiind reglementată de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare („Codul de Procedură de Fiscală”), la titlul VI, capitolul V.

Conform art. 148 din Codul de Procedură Fiscală, pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară ce constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

În acest context, în luna octombrie, Agenția Națională de Administrare Fiscală („ANAF”) a emis două Ordine ce au ca principal scop formalizarea procedurii pentru efectuarea verificării documentare, prin stabilirea organelor fiscale care au competență în realizarea acestei forme de control, precum și documentele utilizate în acest sens.

Important de reținut este că, în situația în care se constată existența unui risc fiscal cuantificabil în baza declarațiilor depuse de contribuabil sau a oricăror documente deținute de organul fiscal sau primite de la terți, organele fiscale pot stabili situația de fapt fiscală prin calcularea unor diferențe de creanțe fiscale datorate, prin emiterea unei decizii de impunere sau pot dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale.

Prezentăm în cele ce urmează principalele aspecte cuprinse în cadrul celor două acte normative menționate:

  1. Ordin privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară publicat în Monitorul Oficial nr. 938/13.10.2020

Prin acest Ordin se aprobă modelul și conținutul formularelor și documentelor ce vor fi utilizate de organele fiscale în activitatea de verificare documentară, și anume:

  • Solicitarea de documente/informații;
  • Invitația pentru audiere;
  • Dispoziția de măsuri ca urmare a verificării documentare;
  • Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare.

Modele privind conținutul documentelor menționate mai sus se găsesc în anexele 1-4 ale Ordinului, acestea pot fi consultate accesând următorul link: http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTQ0NzE4ODUwNjA1RSszMA==.

2. Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare publicat în Monitorul Oficial nr. 921/09.10.2020

Prin acest Ordin se stabilesc categoriile de funcționari publici ce au competențe pentru a efectua verificarea documentară în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.

Astfel, organe fiscale competente pentru efectuare verificării documentare sunt:

  • Funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordine Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice, precum și din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;
  • Funcționarii publici din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală;
  • Funcționarii publici cu atribuții de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice, precum și din cadrul Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice.

Versiunea in limba engleza


Editori

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la bugetele de stat.

Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu Andersen în România.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here