Bulboacă & Asociații: Mecanism nou pentru stingerea creanțelor bugetare curente și a celor sub condiție – noua procedură a cesiunii creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenţei

Sumar

În data de 11 decembrie 2023 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1.940 din 27 noiembrie 2023 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței („Ordinul nr. 1.940/2023”).

Ordinul nr. 1.940/2023 vizează noua procedură privind cesionarea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, potrivit căreia vor putea face obiectul cesiunii creanțelor bugetare, printre altele, atât creanțele curente cât și cele sub condiție înregistrate de debitorul aflat în procedura insolvenței, deci nu doar creanțele înscrise la masa credală.

Foarte important de reținut este că, prețul cesiunii poate fi eșalonat pe maximum 3 ani, dar de această dată, prețul cesiunii ofertat poate să scadă până la 50% din valoarea creanțelor bugetare.

Cadrul legal

Sediul material al cesiunii creanțelor bugetare este art. 2641 din Codul de procedură fiscală care se completează cu Ordinul nr. 1.940/2023 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenţei și Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Obiectul cesiunii creanțelor bugetare

Spre deosebire de vechea procedură, potrivit căreia obiectul cesiunii puteau face doar creanţele bugetare înscrise de organul fiscal în tabelul definitiv de creanțe, rămase nestinse la data încheierii contractului de cesiune, în noua procedură obiectul cesiunii a fost extins fiind permisă parcurgerea procedurii de cesiune și pentru următoarele creanțe, printre altele:

  1. înscrise la masa credală sub condiţie suspensivă;
  2. creanțele bugetare care nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic;
  3. creanțele bugetare curente, respectiv cele certe, lichide şi exigibile, născute în timpul procedurii de insolvenţă, conform documentelor din care rezultă.

Nu vor face obiectul cesiunii bugetare creanțele care sunt înregistrate ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală ce va fi eliberat de serviciul/compartimentul/ biroul cu atribuții de evidență pe plătitori în etapa incipientă a demarării procedurii (în cel mult 6 zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei).

Condițiile cumulative necesare realizării cesiunii creanțelor bugetare

Prețul cesiunii

O schimbare semnificativă față de vechea procedură este posibilitatea ca prețul cesiunii ofertat să acopere cel puțin 50% din prețul de pornire a cesiunii (care în majoritatea cazurilor este egal cu valoarea creanțelor). Amintim că vechea procedură impunea ca prețul cesiunii să fie cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare, motiv pentru care în practică acest mecanism nu era tentant pentru mulți dintre terții – viitori cesionari.

Plata cesiunii

Revenind la condițiile cesiunii creanțelor bugetare, în continuare (la fel ca în vechea procedură), este permisă eșalonarea prețului cesiunii. Astfel, plata prețului cesiunii se realizează:

  • integral până la momentul încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare, caz în care nu este necesară constituirea de garanții;
  • integral, în termen de 30 de zile inclusiv, de la data încheierii contractului de cesiune a creanţelor bugetare, cu constituire de garanţii, care să acopere preţul cesiunii; sau
  • într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune a creanţelor bugetare, cu constituire de garanţii, care să acopere atât preţul cesiunii, cât şi valoarea dobânzilor aferente acestuia.

Garanții

Garanțiile pot consta în: (i) mijloace bănești consemnate pe numele ofertantului declarat câștigător la dispoziţia organului fiscal competent în administrarea acestuia, la unitatea Trezoreriei Statului; (ii) scrisoare de garanţie/poliță de asigurare de garanţie; (iii) instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor proprietate a ofertantului declarat câștigător; (iv) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal având ca obiect bunuri libere de orice sarcini, proprietate a unei terţe persoane.

În cele din urmă cazuri, lit. (iii) și (iv), bunurile vor fi evaluate de un evaluator autorizat în cadrul procedurii după primirea acordului de principiu (precum în cazul înlesnirii la plată cu constituire de garanții).

Concluzii și comparație cu vechea reglementare

În rezumat, noutățile aduse prin Ordinul 1.940/2023 sunt următoarele:

  • spre deosebire de vechea reglementare, în noua procedură obiectul cesiunii a fost extins fiind permisă parcurgerea procedurii de cesiune și pentru creanțele curente sau pentru cele înscrise sub condiție, printre altele;
  • o altă schimbare semnificativă față de vechea procedură este posibilitatea ca prețul cesiunii ofertat să acopere cel puțin 50% din prețul de pornire a cesiunii (care în majoritatea cazurilor este egal cu valoarea creanțelor);
  • spre deosebire de vechea reglementare, procedura de cesionare a creanţelor bugetare va fi inițiată ori de câte ori se înregistrează o ofertă de cesiune la organul fiscal;
  • spre deosebire de vechea reglementare, în prezent nu mai este necesară justificarea unui interes public în vederea cesiunii creanței.

”În final, apreciem că noua procedură este binevenită și mai flexibilă, reprezentând un real sprijin pentru debitorii aflați în procedura insolvenței care doresc închiderea procedurii și reinserția în activitate, dar și pentru organele fiscale care, prin noua procedură, vor putea maximiza gradul de recuperare al creanțelor bugetare din cadrul procedurilor de insolvență,” afirmă avocații din practica de insolvență de la Bulboacă & Asociații: Cătălin Petrea– Partener Coordonator, Grigore Haș și Camelia Dolănescu.

Înfiinţată ca urmare a unui spin-off al biroului din Bucureşti al unei firme Magic Circle, Bulboacă şi Asociaţii are unul din cele mai puternice branduri de pe piaţa avocaturii din România, cu o mentalitate de tipul băncilor de investiţii şi cu experienţă preponderentă în finanţări & restructurări, fuziuni & achiziţii, insolvenţe & litigii, real estate şi dreptul muncii. Bulboacă şi Asociaţii este implicată în unele din cele mai sensibile şi solicitante tranzacţii sau speţe, adeseori foarte greu de realizat sau soluţionat, unde stăruinţa, pasiunea şi determinarea avocaţilor, alături de know-how-ul juridic şi de business specific, joacă un rol absolut fundamental. Firma oferă consultanţă instituţiilor financiare, fondurilor, family office, companiilor, structurilor lor de conducere sau acţionarilor cu privire la situaţii esenţialmente critice. Când clienţii Bulboacă & Asociaţii întâmpină o dificultate majoră, de neimaginat sau de nesurmontat, experienţa avocaţilor firmei arată că şi atunci există şanse reale pentru a se face o tranzacţie sau pentru a se soluţiona o speţă.

Material susținut de Bulboacă şi Asociaţii