Bostina si Asociatii, asistenta juridica pentru implementarea unui proiect cu finantare europeana la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj

Casa de avocatura Bostina si Asociatii va acorda asistenta juridica pentru implementarea proiectului “Practica studenteasca si orientarea profesionala a studentilor in perspectiva colaborarii si dezvoltarii parteneriatelor cu potentiali angajatori – Enviropractica”, derulat in cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 2, “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.1, “Tranzitia de la scoala la viata activa”.

Avocatii implicati in proiect vor oferi consultanta juridica cu privire la aspecte de dreptul muncii in legatura cu diverse contracte de munca, conventii civile sau similare (conventii pentru desfasurarea stagiilor de practica, acorduri de parteneriat incheiate cu partenerii de practica) si fise de post, care se vor incheia pe parcursul implementarii proiectului. De asemenea, avocatii Bostina si Asociatii vor superviza din punct de vedere juridic si vor participa la executarea contractului de finantare, proces care va cuprinde interpretarea prevederilor contractului de finantare, consultanta in legatura cu aspecte juridice privind notificari, acte aditionale, clarificari, cereri de rambursare cu privire la corespondenta oficiala cu autoritatea de management/organism intermediar/organul de control competent. Totodata, avocatii vor verifica respectarea prevederilor contractuale in implementarea proiectului.

In proiect vor fi implicati atat avocati ai biroului din Bucuresti cat si ai biroului din Cluj-Napoca ale Bostina si Asociatii si, in cazul in care va fi nevoie, si din cadrul altor birouri teritoriale din zona ale firmei de avocatura.