Bostina & Asociatii si Popovici Nitu & Asociatii suspenda o licitatie Metrorex

Casele de avocatura Bostina & Asociatii si Popovici Nitu & Asociatii au obtinut din partea Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor suspendarea procedurii de atribuire a unei licitatii de servicii juridice si de consultanta, organizata de Metrorex, in valoare de 38,1 milioane lei fara TVA.

Documentatia supusa contestatiilor se afla la baza unei licitatii pentru atribuire, avand ca obiect „servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti si a oricaror institutii in vederea dobandirii prin expropiere/transfer a imobilelor necesare extinderii si/sau modernizarii retelei de metrou”. 

Prin contestatia formulata impotriva documentatiei de atribuire, firmele de avocatura solicita obligarea Metrorex la eliminarea prevederilor restrictive si nelegale si la modificarea documentatiei in conformitate cu prevederile in vigoare. In subsidiar, se solicita anularea procedurii de atribuire, in cazul in care nu mai pot fi dispuse masuri de remediere, dar si suspendarea procedurii pana la solutionarea pe fond a contestatiei.

Impotriva deciziei din 23 aprilie se poate formula plangere in termen de 5 zile de la comunicare.