Biriș Goran SPARL – Despre propunerea legislativă privind facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul României

În cadrul proiectului de Lege privind măsurile fiscal bugetare ce urmează a fi adoptate, publicat în transparență pe portalul Ministerului Finanțelor în data de 19 septembrie 2023, au fost incluse și prevederi menite să implementeze Decizia Consiliului UE 2023/1553 prin care România a fost autorizată să introducă obligativitatea facturii electronice pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în relația B2B. Conform proiectului de lege, implementarea se va face în două etape, astfel:

• Pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024 se reglementează obligația persoanelor impozabile stabilite în România de a raporta/transmite în sistemul național (RO e-factura) facturile emise pentru livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate în relația B2B (cu excepția exporturilor și livrărilor intracomunitare) și care au locul livrării/prestării în România.

De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2024, persoanele nestabilite, dar înregistrate în scop de TVA în România, vor avea obligația de a raporta/transmite în sistemul național (RO e-Factura) facturile emise pentru pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate în relația B2B și care au locul livrării/prestării în România.

Termenul pentru transmiterea facturilor în sistemul național va fi de 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută de Codul fiscal pentru emiterea facturilor. Nerespectarea acestui termen se va sancționa cu amendă ce variază între 1.000 și 5.000 lei.

• Începând cu 1 iulie 2024, pentru livrări de bunuri și prestări de servicii în relația B2B între persoane impozabile stabilite în România va deveni obligatorie transmiterea facturii electronice utilizând sistemul național RO e-Factura. În situația nerespectării obligației de transmitere a facturilor electronice utilizând sistemul RO e-Factura, este prevăzută o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

Sursă: birisgoran.ro