BIRIȘ GORAN Legal Alert: O.U.G. nr. 117 / 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

O.U.G. nr. 117 / 2021 a fost publicată în data de 5 octombrie 2021 în Monitorul Oficial al României nr. 951/05.10.2021.

Acest act normativ își propune să îmbunătățească gradul de protecție a salariaților, inclusiv (i) în situația de întârziere a plății salariilor de către angajatori, (ii) prin sancționarea ”muncii la gri” definite ca ”muncă subdeclarată” și (iii) prin extinderea termenului de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere plătite de la 60 de zile la 90 de zile. Principalele modificări și completări aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 117 / 2021 sunt următoarele:

  • Se consideră muncă nedeclarată primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.
  • Este introdusă definiția ”muncii subdeclarate”, ce reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor și impozitului, transmisă autorităților fiscale.
  • Prin O.U.G. nr. 117/2021, a fost extins termenul de compensare a muncii suplimentare prin zile libere plătite de la 60 de zile la 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
  • Constituie contravenții și se sancționează astfel următoarele fapte:

a) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de la 10.000 Lei la 15.000 Lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 Lei;

b) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale, cu amendă de la 8.000 Lei la 10.000 Lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 Lei;

c) încălcarea de către angajator a obligației de plată a salariului cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 Lei la 10.000 de Lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

  • Dispozițiile legale privitoare la contravenții vor intra în vigoare la 15 zile de la data publicării O.U.G. nr. 117/2021 (i.e. de la 20 octombrie 2021).

***

În data de 5 octombrie a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform acestui act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul minim brut urmează a fi în cuantum de 2.550 Lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 Lei / oră.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here