BAROUL SIBIU Clarificări privind examenul de primire în profesie septembrie 2020

Pentru a asigura o practica unitara in colectarea dosarelor online a candidatilor, va comunicam urmatoarele:

1. Cererea de inscriere nu necesita o declaratie suplimentara din care sa reiasa faptul ca un candidat se va inscrie dupa admitere la baroul la care a depus actele sau ca va opta pentru pregatire la INPPA Central, respectiv unul dintre centrele INPPA teritoriale (a se vedea in acest sens punctele 7 si 8 din cererea de inscriere)

2. Cererea de inscriere se va completa conform modelului publicat in regulament. Informatiile cuprinse in cerere, referitoare la depunerea documentelor in doua exemplare precum si alte mentiuni ce fac referire la depunerea fizica a dosarului, vor fi avute in vedere doar de candidatii ce vor promova examenul si care vor depune inscrisurile fizic la barou atunci cand solicita inscrierea in tabloul avocatilor. Pentru depunerea online a dosarului, se vor urma pasii asa cum rezulta in urma accesarii https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx

3. Eroarea materiala sesizata de candidati cu privire la mentiunea din cadrul cererii de inscriere ce face referire la sesiunea august 2019 poate fi rectificata in consecinta de acestia. In cazul in care cererea inaintata va cuprinde acea mentiune eronata, documentul va fi acceptat.

4. Pentru depunerea online a dosarului NU ESTE NEVOIE DE LEGALIZAREA DOCUMENTELOR in vederea scanarii. Documentul electronic poate fi obtinut fie prin scanarea originalului fie prin scanarea copiei legalizate. Inaintarea inscrisurilor legalizate la care se face referire in cererea de inscriere si/sau regulament se va face dupa promovarea examenului, in vederea includerii in tabloul avocatilor.

5. Pentru dovada platii taxei aferente este suficienta si acoperitoare dovada in format electronic emisa de catre institutia bancara (OP plus extras), daca plata s-a efectuat prin transfer online, sau document scanat dupa chitanta, in cazul in care s-a efectuat depunere la casieria bancii.

6. Pentru inscrierea aferenta Primirii in profesie – DEFINITIVI, documentul Dovada promovarii examenului de definitivat in functia juridica detinuta anterior, va cuprinde inclusiv documentele necesare din care sa reiasa vechimea.

7. Documentul Certificatul privind starea de sanatate a candidatului (inclusiv evaluarea psihiatrica) va cuprinde atat adeverinta de la medicul de familie cat si dovada privind rezultatul evaluarii psihiatrice. Evaluarea psihiatrica se poate realiza la anumite institutii agreate numai acolo unde se solicita in mod expres acest lucru.

8. Toti candidatii trebuie sa depuna dosarele online. Daca ati primit dosare fizic, asigurati-va ca urmatorii candidati vor depune doar dosar online. Pentru cele care le-ati primit deja in format fizic, asigurati scanarea lor integrala si trimiterea pe helpdesk@ifep.ro . Inainte de a le scana si a le transmite, luati legatura cu domnul DUMITRU Marius, 0720770891, consultant in cadrul proiectului.

9. Pentru exprimarea consimtamantului nu este nevoie de depunerea unui document distinct in acest sens. Candidatii nu pot inainta dosarul online pana cand nu isi exprima optiunea privind consimtamantul (optiune DA, inseamna ca doresc afisarea numelui, optiune NU, inseamna doresc afisarea codului in loc de nume). In plus, candidatii isi pot schimba in orice moment consimtamantul, online, din profilul candidatului.

10. Pentru probleme tehnice sau alte probleme la care nu aveti un raspuns clar, trimiteti mail la helpdesk@ifep.ro sau sunati la telefon 0720 770 891.

11. Pentru a practica unitara, consultati periodic prima pagina a depunerii online a dosarului (https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx), intrucat sunt aduse clarificari functie de problemele semnalate de candidati si/sau barouri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here