BAROUL BUCUREȘTI Stagiu de practică pentru auditorii de justiție

Baroul București, urmare a informării primite din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România, cu privire la implementarea acţiunii de asigurare a cadrului de desfăşurare a practicii avocaţiale a auditorilor de justiţie, cursanţi ai I.N.M, mulțumește pentru buna cooperare şi sprijinul acordat de către formele de exercitare a profesiei care au fost disponibile şi care au asigurat tutorii şi logistica necesară, pentru ca auditorii de justiţie să poată îndeplini obiectivele specifice stagiului de practică desfăşurat în perioada 31 august-13 septembrie 2020.

Pentru asigurarea listelor actualizate cu formele de exercitare a profesiei în cadrul cărora urmează să se desfăşoare stagiul anual, precizăm că pentru anul 2021 această activitate a fost planificată în perioada 27 septembrie – 10 octombrie 2021, fiind dedicată auditorilor de justiţie din anul al II-lea.

Formele de exercitare a profesiei interesate să deruleze în continuare sau să se înscrie în acest proiect, sunt invitate să comunice următoarele date actualizate/completate:

•          manifestarea disponibilității de a colabora în cadrul proiectului în anul 2021;

•          numărul de auditori pe care acestea pot să-l primească în practică (conform regulamentului, maxim 2 la un îndrumător) îndrumător poate fi numai un avocat definitiv cu vechime în profesie de cel puţin 8 ani;

în acest scop, vor fi avuţi în vedere numai îndrumătorii care pot asigura în mod efectiv activitate de îndrumare;

•          domeniul preponderent de activitate/specializare, adresa poştală completă, nr. tel.fix/mobil., nr. fax, adresa e-mail ale formelor de exercitare ale profesiei.

Informațiile vor fi comunicate până la data de 31 august 2021, la adresa de e-mail: resurseumane@baroul-bucuresti.ro, persoana de contact Elena RADU.

 

DECAN

Av. Dr. Ion DRAGNE