BAROUL BUCUREȘTI Reconvocare Adunare Generală deschisă

HOTĂRÂRE

Având în vedere neintrunirea cvorumului necesar pentru validarea Adunării Generale Deschise a Avocaților din Baroul București, convocată prin H.C.B.B. nr. 7/07.07.2020, in datele de 22-24 iulie 2020,

Având în vedere necesitatea alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 2020,

In baza dispozitiilor Regulamentul de organizare a Adunării Generale Deschise a Avocaților din Baroul București, adoptat prin H.C.B.B. nr. 9/24.07.2020, numit in continuare Regulamentul,

În temeiul dispozițiilor art. 51 alin. (2) lit c), art. 54,  art. 541, art. 55 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 67, art. 68 alin. (8), art. 73 alin (6) și art. 81 alin. (5) si (6) din Statutul profesiei de avocat, republicat,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,

prin vot electronic,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1.             Se reconvoacă Adunarea Generală Deschisă a Baroului București în perioada 26-28 august 2020, la Sala de Festivități a Baroului București „Flavius Teodosiu“, de la sediul baroului, etajul VI, în condițiile Regulamentului aprobat prin H.C.B.B. nr. 9/24.07.2020, având pe ordinea de zi „Alegerea delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 2020“.

Art. 2.             Votul va putea fi exprimat exclusiv în variantă electronica, in conditiile prevazute de Regulament, dreptul la vot putand fi exercitat si in spatiul pus la dispozitie pentru desfasurarea Adunarii, respectiv Sala de Festivități a Baroului București „Flavius Teodosiu“.

Art. 3.             Se adoptă Calendarul Adunării Generale Deschise a Baroului București, anexat la prezenta hotărâre.

Art. 4.             Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și pe site.

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

DECAN,

Av. Ion DRAGNE

Nr. 10/24.07.2020

Anexa la H.C.B.B. nr. 10/24.07.2020

Calendarul Adunării Generale Deschise a Baroului București

  1. Perioada depunere cereri de inscriere in Comisia de Organizare si Votare (Comisia nr.1) si in Comisia de Solutionare a Contestatiilor (Comisia nr. 2): 27-31.07.2020;
  2. Verificare indeplinire conditii inscriere in Comisii si afisare Decizie Consiliu – 04.08.2020;
  3. Inregistrare eventuale contestatii impotriva Deciziei Consiliului privind rezultatul verificarilor cererilor de inscriere in Comisii: 05.08.2020, ora 16.00;
  4. Solutionare eventuale contestatii impotriva Deciziei Consiliului privind rezultatul verificarilor cererilor de inscriere in Comisii si afisare lista finala cu componenta Comisiilor nr. 1 si nr. 2: 06.08.2020;
  5. Perioada depunere candidaturi: 27.07.-06.08.2020;
  6. Publicarea deciziei Comisiei nr. 1 de validare a candidaturilor: 07.08.2020;
  7. Inregistrare eventuale contestatii impotriva deciziei Comisiei nr. 1 – 10.08.2020, ora 16.00;
  8. Publicarea hotararii Comisiei nr. 2 cuprinzand lista definitiva a candidaturilor validate, in urma solutionarii eventualelor contestatii: 11.08.2020;
  9. Exprimarea votului 26-28.08.2020, la sediul baroului intre orele 09.00-16.00;
  10. Numărarea voturilor și publicarea rezultatului alegerii: 28.08.2020, după ora 16.00.

Notă: cererile de înscriere în comisii și candidaturile se transmit la adresa de email secretariat@baroul-bucurești.ro.

HCBB 10 reconvocare si calendar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here