BAROUL BUCUREȘTI Informare cu privire la modificarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

În legătură cu demersurile întreprinse pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a adunarilor generale ale Baroului București, membrii aceștia sunt informați ca Senatul a adoptat la data 19.06.2019, in procedura de urgenta, proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Proiectul de lege a fost transmis de Senat la Camera Deputatilor care este for decizional.

Forma adoptata de Senat a proiectului de lege este urmatoarea:

“Articol unic: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 54, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul barourilor care au in evidenta mai mult de 2000 de avocati cu drept de exercitare a profesiei, adunarea generala convocata se considera legal constituita daca membrii care isi exprima votul la alegerea organelor de conducere a baroului sunt cel putin 30 la suta din numarul total al membrilor baroului. Consiliul baroului poate decide, prin hotarare, ca adunarile generale elective sa se poata desfasura in mai multe zile.

2. La articolul 55, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(1) Consiliul baroului este format din 5 pana la 21 membri, alesi pe o perioada de 4 ani. Decanul si prodecanul se includ in acest numar.”

Avocatii din București vor fi informați în timp util despre evoluția procesului legislativ și despre punerea în aplicare a legii în privința convocării adunarilor ordinare și elective ale Baroului  București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here