Baroul Bucureşti: în apărarea profesiei, atrage public atenţia asupra faptului că avocaţii reprezintă nu numai parteneri ai justiției, ci sunt indispensabili acesteia, întrucât fără avocați nu poate exista justiție.

Întrunit în şedinţa din data de 10.11.2020, Consiliul Baroului Bucureşti a decis publicarea prezentului Comunicat referitor la Minuta Consiliului Superior al Magistraturii din data de 3 noiembrie 2020, prin care s-a dat o interpretare flagrant nelegală articolului 91 alin. (4) din Codul de Procedura Penală, care dispune în mod imperativ: “Delegaţia apărătorului din oficiu încetează la prezentarea apărătorului ales.”

Consiliul Baroului Bucureşti reiterează, încă o dată, şi pe această cale, poziţia fermă pe care a avut-o întotdeauna cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, problema apărătorilor din oficiu fiind o problematică dezbătută în repetate rânduri, la nivelul tuturor instanţelor.

Interpretarea dată de Consiliul Superior al Magistraturii articolului 91 alin (4) este una care contravine dreptului fundamental al justiţiabilului de a-şi alege liber avocatul şi consolidează o practică nepermisa de lege, prin impunerea unui apărător, cel din oficiu, împotriva voinţei şi alegerii libere a justiţiabilului.

Baroul Bucureşti menţionează, totodată, faptul că nu a fost informat de instanțele din Bucureşti despre incidente cu avocații aleși care să fi determinat necesitatea menținerii delegaţiilor din oficiu. De asemnea, Baroul Bucureşti a dispus o verificare a situațiilor în care instanțele din București mențin delegațiile avocatului desemnat pentru asistență judiciară din oficiu, urmând să facă publice aceste informații și să ia măsurile necesare, potrivit legii.

Cel mai îngrijorător aspect însă, este modul prin care Consiliul Superior al Magistraturii afirma că nu este necesară o consultare cu Uniunea Naţională a Barourilor din România sau cu Barourile cu privire la interpretarea unor dispoziţii referitoare la dreptul la apărare, motivând că “modalitatea de aplicare a legii în procesul penal şi măsurile dispuse în cadrul acesteia sunt atributul exclusiv al instanţelor de judecată.”

Baroul Bucureşti, în apărarea profesiei, atrage public atenţia asupra faptului că avocaţii reprezintă nu numai parteneri ai justiției, ci sunt  indispensabili acesteia,  întrucât fără avocați nu poate exista justiție.

În spiritul celor arătate anterior este şi Constituţia României, care dispune la articolul 24 următoarele: “(1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu”, dar şi articolul 6 punctul 3 lit. c) din Convenţia Europeană asupra Drepturilor Omului, care dispune: “Orice acuzat are, mai ales, dreptul să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer.”

Prevalența alegerii avocatului este evidentă, şi nicio altă interpretare nu poate fi dată dispoziţiilor Constituţiei României, Codului de Procedura Penală sau CEDO.

Baroul Bucureşti este în continuare deschis dialogului instituţional firesc, pe baze legale, cu Consiliul Superior al Magistraturii şi solicită deîndată înlăturarea interpretării dată de Consiliul Superior al Magistraturii articolului 91 alin. 4 din Codul de Procedura Penală şi punerea acesteia în acord cu dispoziţiile legale imperative.

Baroul Bucureşti susţine toate demersurile efectuate de către Uniunea Naţională a Barourilor din România pentru legală exercitare a dreptului la apărare şi îşi manifestă disponibilitatea pentru un dialog cu bună credinţă cu instituţiile publice cu competenţe în materie, în vederea înfăptuirii justiţiei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

DECAN

Avocat ION DRAGNE

Comunicat

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here