Baroul Bucuresti: Adunarea Generala Ordinara a avocatilor si conferinta dedicata „Zilei avocatului”

Consiliul Baroului Bucuresti si Consiliul Filialei Bucuresti-Ilfov a Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania convoaca Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor si Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A., in 24 iunie 2016, ora 13.00, la Sala Palatului din Bucuresti.

  • Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Baroului Bucuresti va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2015;

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2015;

3. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2015;

4. Aprobarea cheltuielilor cu organizarea si functionarea structurilor jurisdictionale si administrative care isi desfasoara activitatea in cadrul sau pe langa Baroul Bucuresti;

5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;

6. Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru de adunari si conferinte al Baroului Bucuresti, prin eforturi proprii sau in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Casa de Asigurari a Avocatilor sau Filiala Bucuresti a Casei de Asigurari a Avocatilor;

7. Diverse.

 

  • Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăsurată în anul 2015;

2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.;

3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015;

4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015;

5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2016;

6. Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru multifunctional (adunari, conferinte,  birouri) al Filialei Bucuresti a C.A.A. si al Baroului Bucuresti, in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania sau Casa de Asigurari a Avocatilor.

7. Diverse.

 

Odata cu Adunarea Generala va fi organizata si Conferinta dedicata „Zilei Avocatului”, cu tema Protejarea dreptului la aparare – datorie a profesiei de avocat. Moderatorul este av. Ion Dragne, Decanul Baroului Bucuresti.

Evenimentul este acreditat cu 10 puncte de pregatire profesionala.

Prezenta avocatilor cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie, absentarea repetata si in mod nejustificat constituind abatere disciplinara, conform art. 43 din Legea nr. 51/1995.

Este permisa participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

‎Toate formele de exercitare a profesiei pot asigura participarea acestora printr-un mandatar unic,  indiferent de numărul de mandanti.

Depunerea mandatelor se poate efectua in ziua Adunarii, la Sala Palatului sau, in avans, in perioada 13-23 iunie, la sediul baroului, et. V, Cancelarie. Validarea mandatelor se va realiza in ziua Adunarii, odata cu validarea prezentei avocatilor mandatari.

 Inregistrarea participantilor se va face incepand cu ora 12.00, conferinta si ambele adunari. Indeplinirea conditiei legale privind cvorumul se va verifica la inceputul Adunarii Generale a Baroului Bucuresti, fiind valabila si pentru Adunarea Generala a Filialei C.A.A.