Baroul Bucuresti: Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor si Adunarea membrilor Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A.

Consiliul Baroului Bucuresti si Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Avocatilor din Baroul Bucuresti si Adunarea membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A pentru data de 26.05.2016, ora 14.00, în continuarea Adunării Generale a Baroului Bucureşti, la Sala Palatului din Bucureşti.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A va fi următoarea:

  • Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăsurată în anul 2015;
  • Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.;
  • Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015;
  • Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015;
  • Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2016;
  • Consultarea avocatilor privind initierea demersurilor pentru edificarea sau cumpararea unui centru multifunctional (adunari, conferinte, birouri) al Filialei Bucuresti a C.A.A. si al Baroului Bucuresti, in cooperare cu Uniunea Nationala a Barourilor din Romania sau Casa de Asigurari a Avocatilor.
  • Diverse.

Materialele Adunarii Generale le gasiti aici.