Avocatura de business din Timisoara se profesionalizeaza si digitalizeaza in ritm alert

Interviu acordat: Dr. Mihaela Galanton, Managing Partner Aron Galanton & Asociații

Cum a arătat anul 2022 pentru Aron, Galanton și Asociații – proiecte, dinamică organizațională?

Într-o perioadă cu provocări și disfuncționalități existențiale în care s-au manifestat acut simptomele pandemiei în spectrul vieții economico-sociale, pot spune, fără ezitare, că am traversat cu succes anul 2022 Nu neg însă că deriva de la o normalitate în care eram cantonați și-a pus amprenta asupra modului în care ne-am desfășurat activitatea. Ca un paradox, 2021 a fost un an în care nenumăratele ore alocate profesiei au prevalat față de cele dedicate vieții personale a fiecăruia dintre noi, reconfirmându-se teoria repetitiv susținută de mine că o carieră de excepție se construiește cu seriozitate și studiu aprofundat, ce nu implică limită temporală. Efortul profesional, asiduu și constant, al echipei noastre pentru a excela și pentru a menține un standard de calitate ridicat al serviciilor prestate a fost răsplătit cu reușite profesionale de care ne mândrim.

Am avut totodată bucuria consolidării echipei prin cooptarea a doi tineri avocați cu statut de partener, ambii deosebit de bine pregătiți profesional, entuziaști, dedicați și caracterizați nu doar prin competență, dar și prin pasiune pentru profesie. Cu viziune și proiecție profesională în viitor,aceștia au adus o infuzie de elan și entuziasm benefică pentru societatea de avocatură.

Care au fost ariile de practică în cadrul cărora ați înregistrat un volum mare de proiecte?

Societatea noastră și-a menținut statutul în rândul liderilor disputelor litigioase pe piața de vest a avocaturii. Am purtat răspunderea profesională a unor litigii care au vizat valori materiale substanțiale și totodată probleme juridice complexe care au implicat instituții juridice din multiple paliere ale dreptului. S-au multiplicat mandatele ce ne-au fost acordate in litigii de contencios administrativ și fiscal. Am încercat satisfacția unor reușite în litigii fiscale de pionerat interpretativ într-un domeniu cu inflație legislativă precum și în litigii derivate din achiziții publice sau proiecte realizate din fonduri europene. Litigiile din sfera dreptului civil în mod prevalent au reprezentat finalizarea cu succes a unei activității juridice laborioase și de durată intr-un domeniu in care am fost specializați, respectiv, anihilarea consecințelor preluării abuzive a proprietăților imobiliare, fie prin redobândirea dreptului de proprietate ca efect al legilor reparatorii, fie prin acordarea despăgubirilor de către statul român la valoarea reală a imobilelor preluate.

Un volum substanțial de proiecte în care am fost implicați a vizat domeniul real estate pentru că in mod surprinzător piața imobiliară a explodat in anul 2021, indiferent de palierul investițional la care mă raportez – parcuri industriale, mega centre comerciale, ansambluri rezidențiale, spații comerciale și birouri ori achiziții de terenuri agricole. Ca un corolar firesc, am acordat consultanță investitorilor imobiliari, inclusiv în labirintul legislației în materie de urbanism. Din perspectiva serviciilor juridice prestate în sfera corporate, dacă în anii anteriori am fost implicați in tranzacții care vizau fuziuni sau achiziții ce reconfigurau o dezvoltare substanțială de business , în anul precedent am fost implicați prevalent in restructurări de activitate.

Care au fost proiectele semnificative pentru Aron, Galanton și Asociații?

Anul 2021 ne-a oferit satisfacția reușitei profesionale in fața CEDO, instanța de contencios a drepturilor omului constatând încălcarea art. 6 §1 din Convenție prin Hotărârea din 13.07.2021 în cauza Bio Farmland Betriebs vs România (cererea 43639/2017). Demersul nostru a fost generat de respingerea de către Curtea de Apel Timișoara – Secția de contencios administrativ a cererii de sesizare a CJUE in vederea pronunțării unei decizii de interpretare preliminară privind o multitudine de articole ale legislației europene, soluție care a fost adoptată in absența unei motivări cu referire expresă la criteriile conturate de jurisprudența Cilfit a CJUE. Proiectele complexe în domeniul fiscal, achiziții publice și fonduri europene în care am fost implicați, ne-au impus in categoria firmelor specializate in acest segment de piață și ne-a conferit încredere din partea unei autorități publice cu impact major in zona de vest. De asemenea am coordonat și finalizat cu succes un proiect important de restructurare a businessului pentru trei companii multinaționale care activează în industria automotive.

Cum arată dinamica de business din Timișoara după schimbările sociale petrecute în ultima perioadă?

În opinia mea, șocul pandemic a demonstrat cât de vulnerabil, volatil și dependent de circumstanțe este ecosistemul antreprenorial din Timișoara. Motorul unei economii sănătoase este, în opinia mea, producția, iar din această perspectivă, cu câteva excepții notabile circumscrise industriei automotive , nu am un reper de exemplu al unor companii care să îmi fundamenteze concluzia că există o economie regională activă, dinamică și efervescentă susținută de către autoritățile locale printr-o infuzie de măsuri benefice să dezvolte sectorul industrial. În absența unor măsuri sustenabile care să redreseze șocul restricțiilor impuse domeniului HoReCa, multe societăți nu și-a revenit financiar și au clacat. În schimb, am remarcat că toți clienții noștri cu potențial care activează în agricultură și cumulează suprafețe considerabile de teren agricol, au repurtat succes și au o abordare optimistă a businessului în viitor. Desigur, Timișoara a rămas un incubator de business în domeniul IT & C, potențat de amplificarea multiplelor activități care se desfășoară în mediul online.

Care considerați că sunt principalele transformări prin care a trecut avocatura în cei doi ani de pandemie?

Pasiunea mea a fost duelul judiciar si bucuria în profesie a fost pledoaria. Folosind o exprimare plastică dar percutantă, consider că pandemia a îngropat timp de doi ani „arta pledoariei”. Să conduci un litigiu înseamnă strategie, preocuparea de a decripta ce este aparent insolubil, dibăcia de a utiliza instituțiile juridice într-o metamorfoză permanentă de la un proces la altul, inovație juridică și creativitate, dar in același timp o confruntare de opinii și argumente. Fiind o firmă care s-a impus preponderent în sfera litigioasă a dreptului, am simțit, împreună cu colegii mei din echipa de litigii, frustrarea de a nu putea transmite complet mesajul către judecător într-un interval temporal limitat disproporționat în raport cu complexitatea cauzelor, redus chiar la un absurd timp alocat de 5 minute sau mai puțin.

La ce evoluții vă așteptați pentru anul 2023 în piața avocaturii de business ținând cont de situația regională?

Privind retrospectiv, îmi amintesc că în anul 2019 am participat la o misiune economică in Federația Rusă și am discutat îndelung cu vice-președintele Camerei de Comerț din Moscova despre modalitatea în care casa noastră de avocatură poate acorda sprijin juridic investitorilor ruși in zona de vest. Atunci, părea un proiect realizabil și dezirabil mediului de afaceri regional. Analizând prezentul, observ că valorile sunt bulversate iar reperele care credeam că ne conferă stabilitate nu au rămas imuabile. Cu orice efort de imaginație, nu pot anticipa evoluțiile in piața avocaturii de business, pentru că circumstanțele nu jalonează o certitudine în business. Privesc totuși cu încredere în viitor pentru că într-un univers economic care nu își găsește echilibrul și noua identitate, avocatul va rămâne un factor de echilibru esențial și indispensabil.

Planuri pentru 2023:

Principala prioritate este să extindem colectivul prin cooptarea unor avocați cu competență profesională și respect față de valorile perene, de loialitate și integritate în profesie și care să se armonizeze cu principiile noastre. Doar o echipă puternică de profesioniști pasionați ne poate permite să abordăm proiecte multidisciplinare de anvergură, să ne dezvoltăm paleta serviciilor prestate, astfel încât să răspundem prompt, eficient și calificat cerințelor clienților intr-o perioada impactată de efectele economico-sociale post pandemie și de o societate aflată în derivă si marcată de incertitudini la nivel global.