Avocații nu își mai pot asista clienții la depunerea cererilor de cetățenie

Începând cu data de 22.05.2017, Autoritatea Națională pentru Cetățenie nu mai permite avocaților să-și asiste clienții la depunerea cererilor de redobândire a cetățeniei române fără o programare online prealabilă.

Institutul European pentru Apărarea și Promovarea Drepturilor Avocaților a timis un document către Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), pentru a-i solicita să trimită două adrese, una către Președintele Autoritătii Naționale pentru Cetățenie, Andrei Tinu, și alta către Ministrul Justiției.

În documentul transmis UNBR, se precizează că avocații își pot asista clientul numai după aproximativ două luni de la înregistrarea cererii electronice, transformând astfel dreptul “actual” la asistarea clientului într-un drept viitor iluzoriu. Programările online pentru redobândirea cetățeniei române încalcă o serie de legi și anume:

art.3 alin.1 lit b) si d) din legea 51/1995, privind activitatea avocatului;

art.2 alin.3 din legea 51/1995, privind profesia de avocat;

art. 53 alin.1 și art.41 alin. (1) din Constituție, conform căruia dreptul la muncă nu poate fi îngrădit;

art.1 alin.3 din Constitutie, conform căruia într-un stat de dreptinstituțiile statului sunt obligate să asigure desfășurarea activității avocaților;

art.1 din Codul Deontologic al Avocaților din Uniunea Europeană, conform căruia avocatul trebuie să vegheze la respectarea statului de drept și a intereselor celor ale căror drepturi și libertăți le apără.

În expunerea de motive se mai precizează că decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie încalcă ierarhia actelor normative. Astfel, actul normativ de nivel inferior trebuie să fie emis în limitele şi potrivit normelor care le guvernează, de nivel superior. Prin urmare sunt încălcate o serie de alte legi și anume:

art. 1 alin. (5) din Constituţie, care stabileşte că „În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”;

art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, care prevede că actele normative date în executarea legilor, ordonanţelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele şi potrivit normelor care le ordonă;

art. 81 din Legea nr. 24/2000, conform căruia la elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziţii ale autorităţile administraţiei publice, se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior.

În vederea celor notate mai sus, Institutul European pentru Apărarea și Promovarea Drepturilor Avocaților solicită reintrarea în legalitate, în sensul în care avocaților să li se permită să-și asiste clienții la depunerea cererilor de redobândire a cetățeniei române, independent de orice programare online prealabilă.

Mai jos puteți citi întreg documentul formulat de către Institutul European pentru Apărarea și Promovarea Drepturilor Avocaților.

Înștiințare UNBR