Avocații invitați la Sala Palatului

Consiliul Baroului București a convocat Adunarea Generală Ordinară (reprogramată din 5 martie) pentru luni, 19 martie, ora 15:00. Ședința va avea loc la Sala mare a Palatului București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2017;
  2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2017;
  3. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2017;
  4. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018;
  5. Alegerea delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018;
  6. Dezbateri cu privire la cuantumul contribuțiilor datorate de avocați la bugetul Baroului București;
  7. Politica de investiții a Baroului București în anul 2018;
  8. Adoptarea hotărârii privind desfășurarea adunărilor generale prin vot electronic, inclusiv de la sediul formei de exercitare a profesiei;
  9. Dezbatere privind aplicarea prevederilor privind onorariile minimale din art. 31alin. 12 si art 66 lit (x) din Legea 51/1995, astfel  cum s-a dispus prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 289/09.12.2017
  10. Diverse