Avocații din Baroul București demarează un protest pentru întărirea dreptului la apărare

Peste 4.700 de avocați din Baroul București au votat inițierea unui protest în perioada 31 ianuarie – 29 februarie 2024, între orele 10:00 si 18:00.

În comunicatul semnat de av. dr. Aurel Ciobanu, Decanul Baroului București, se menționează următoarele aspecte:

„Consiliul Baroului București informează avocații și instituțiile partenere la înfăptuirea Justiției despre măsurile adoptate în cadrul ședinței din 30.01.2024, în aplicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Avocaților, desfășurată în perioada 23-28 ianuarie 2024, în conformitate cu dispozițiile art. 55 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Consiliul a luat act de faptul că Adunarea Generală Extraordinară a hotărât organizarea unui protest de către membrii Baroului București, pentru a exprima nemulțumirea corpului avocaților în privința acțiunilor și/sau inacțiunilor autorităților publice competente care au avut următoarele efecte:

  1. – măsurile fiscale care afectează profesia de avocat,
  2. – restrângerea nelegală a dreptului la apărare,
  3. – ignorarea drepturilor avocatului în procedurile judiciare,
  4. – existența normelor de drept care permit crearea de presiuni asupra avocatului în exercitarea profesiei.

Hotărîrea Adunării dispune organizarea protestului în perioada 31 ianuarie 2024 – 29 februarie 2024 și ulterior, dacă este cazul, cu desfășurare zilnică între orele 10.00 – 18.00, interval în care avocații care doresc să participe nu vor desfășura activități specifice exercitării profesiei de avocat.

În vederea derulării protestului, Consiliul Baroului București a adoptat următoarele măsuri:

  • Transmiterea de adrese către instanțele de judecată, parchete și organe de urmărire penală prin care se vor aduce la cunoștința acestora măsurile de protest adoptate;
  • Efectuarea de demersuri instituționale materializate prin solicitări către diverse autorități publice, care vor avea drept scop promovarea proiectelor de modificări legislative pentru întărirea/consolidarea dreptului la apărare, a drepturilor avocatului și a mecanismelor eficiente de protejare a acestuia în exercitarea profesiei;

Avocații sunt informați că, pe toată durata desfășurării protestului, salariații Serviciului de Asistență Judiciară (S.A.J.) își vor desfășura activitatea în condiții normale.

Participarea la protest va fi semnalată prin purtarea unei banderole albe, aplicată pe robă, astfel de banderole fiind puse la dispoziția avocaților în spațiile destinate acestora din cadrul instanțelor de judecată.”