Aprobarea proiectului de lege privind ordinul european de protectie

Guvernul a adoptat proiectul de Lege privind ordinul european de protectie. Proiectul precizeaza ca masura de protectie in materie penala, emisa pentru protejarea unei persoane care se afla sau ar putea ajunge in postura de victima a unei infractiuni, se va extinde si pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European si a Consiliului, din 13 decembrie 2011, privind ordinul european de protectie este transpusa in legislatia nationala prin acest act normativ.

Organul judiciar pe rolul caruia se afla cauza, pentru care este necesara masura de protectie, reprezinta autoritatea competenta in Romania de a solicita un ordin european de protectie.

Se emite, se recunoaste si se aplica un ordin european de protectie in urmatoarele conditii: persoana protejata are fie domiciliul stabil/ resedinta sau locuieste temporar pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, fie urmeaza sa isi stabileasca domiciul/resedinta intr-o tara membra a UE.

Persoana protejata poate solicita emiterea ordinului european de protectie, numai daca se indeplinesc o serie de conditii precizate in actul normativ aprobat de curand de Guvern.

Ordinul european de protectie poate fi emis pentru perioada de timp in care persoana protejata se afla pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel emitent. Nu este permis sa se depaseasca durata pentru care a fost dispusa masura de protectie care a stat la baza emiterii ordinului.

S-a stabilit si procedura pentru situatia in care Romania este statul de executare a unui ordin de protectie european emis de catre un alt stat membru al Uniunii Europene. Tribunalul, in a carui circumscriptie locuieste sau va locui persoana protejata, este cel care are dreptul de a recunoaste ordinul, a dispune masurile pentru executarea lui, sau a inceta realizarea tuturor actiunilor derulate in acest sens.

In situatia in care Romania este stat de executare a unui ordin european de protectie, respectivul ordin se va primi in limba materna, adica in romana, iar daca este stat emitent, ordinul va fi transmis in limba oficiala a statului de executare a respectivului ordin.

Derularea procedurilor reglementate de aceasta lege presupune anumite cheltuieli. Acestea sunt suportate de catre Romania, in cazul in care procedurile si intregul demers au fost efectuate in mod exclusiv pe teritoriul tarii noastre.

diana.petroiu@lhm.ro