Anunț privind deschiderea procedurii pentru angajarea unei persoane pentru poziția de referent în cadrul Departamentului pentru perfecționarea legislației profesiei și legătura cu Parlamentul și alte organe și instituții centrale cu atribuții în domeniu din cadrul UNBR

Uniunea Națională a Barourilor din România  (UNBR), în conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 87 din Statutul profesiei de avocat și art. 40 din Regulamentul de organizare și funcționare a UNBR și de desfășurare a ședințelor Consiliului UNBR, aprobat prin Hotărârea consiliului UNBR nr. 5/2011, anunță deschiderea procedurii pentru angajarea unei persoane în următoarea poziție:

Referent în cadrul Departamentului pentru perfecționarea legislației profesiei și legătura cu Parlamentul și alte organe și instituții centrale cu atribuții în domeniu din cadrul UNBR

Principalele responsabilități:

– monitorizarea parcursului legislativ al proiectelor/propunerilor legislative de interes pentru profesia de avocat și informarea UNBR cu privire la proiectele de acte normative inițiate de autoritățile cu drept de inițiativă legislativă cu impact asupra profesiei de avocat;
– asigurarea unei bune derulări a fluxului comunicațional și documentar între UNBR și Parlamentul României/alte instituții;
– redactarea de puncte de vedere cu privire la acte normative inițiate de autoritățile cu drept de inițiativă legislativă cu impact asupra profesiei de avocat în colaborare cu Coordonatorul departamentului;
– redactarea poziției UNBR cu privire la aceste acte normative, după aprobarea de către organele centrale de conducere a profesiei de avocat, în consultare cu Coordonatorul departamentului;
– îndeplinirea altor atribuții legate de relația UNBR – instituții publice.

Principalele cerințe:

– studii superioare juridice cu licență;
– minim 3 ani experiență în domeniul juridic;
– cunoașterea procedurilor parlamentare;
– cunoștințe operare calculator;
– cunoștințe limbi străine de circulație internațională (constituie un avantaj);
– capacitate de analiza și comunicare;
– buna reputație.

Scrisorile de intenție, însoțite de CV pot fi transmise pe email-ul unbr@unbr.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here