Anunț privind concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 43/3.09.2019 s-a solicitat Institutului Notarial Român organizarea concursului de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică, iar prin Dispoziția Președintelui nr. 99/3.09.2019 s-a stabilit organizarea concursului de admitere în funcția de notar public în zilele de 29 și 31 octombrie 2019.

Taxa de înscriere pentru participarea la concursul de admitere este în cuantum de 4.000 lei/candidat și se achită în contul numărul RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR sucursala Plevnei – București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193). Copia foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen.

Dosarul de înscriere la concursul de admitere în funcția de notar public se depune la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul pentru care se candidează în perioada 9 septembrie – 27 septembrie 2019.

Anexăm lista posturilor vacante pentru care se organizează concursul de admitere în funcția de notar public, evidențiate pe Camere ale Notarilor Publici, pe județe, circumscripții judecătorești și pe localități.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here