Gociu și Asociații: Anul 2023 vine și cu noi schimbări! Cum trebuie să te pregătești pentru intrarea în noul an dacă deții o microînteprindere sau dorești să îți deschizi una!

Articol preluat: https://gociuavocati.ro/


Începând cu 1 ianuarie 2023, Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale aduce noi modificări în regimul fiscal al microînteprinderilor.

Lazea Lorena, Avocat. Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați

Astfel, având în vedere că actul normativ stabilește noi reguli de încadrare a firmelor în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, printre cele mai importante amintim:

 • Dacă până în prezent orice firmă nou înființată era microîntreprindere obligatoriu, începând de anul viitor, va fi opțional.
 • Se reduce plafonul pentru impozitul pe venituri de la valoarea actuală de 1.000.000 euro la 500.000 euro.
 • Dispare cota de 3%: Până acum, firmele încadrate ca microîntreprinderi plăteau un impozit de 1% , fiind necesar să îndeplinească condiția de a avea minim un angajat cu normă întreagă și 3% dacă nu aveau salariați. Începând cu 1 ianuarie 2023, orice firmă care vrea să rămână microîntreprindere trebuie să aibă minim un angajat cu normă întreagă.
 • Din luna ianuarie un acționar/asociat nu va putea să dețină titluri de participare/drept de vot (peste 25% din capital) la mai mult de trei microîntreprinderi (dacă dețin mai mult de 3, vor trebui sa aleagă care din ele va trece la regimul impozitării pe profit).
 • L stabilirea numărului de salariaţi, ca element de noutate, în cazul în care contractul de muncă este suspendat, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă, perioada de suspendare este mai mică de 30 zile şi situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În prezent, până la intrarea in vigoare a modificărilor în calculul numărului de salariaţi se iau în calcul si contractele suspendate potrivit legii.
 • Pentru a fi microînteprindere trebuie să se obțină venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale.
 • Apar noi restricții, astfel că nu vor mai putea fi microîntreprinderi firmele care desfășoară activități:
 • în domeniul bancar
 • în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv activități de intermediere în aceste domenii
 • în domeniul jocurilor de noroc
 • de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale
 • Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opţiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor

Alături de modificările expuse mai sus, Ordonanța 16/2022 aduce noutăți fiscale și pentru firmele din domeniul HoReCa. Astfel, începând de la 1 ianuarie 2023, firmele care desfășoară activități în domeniile HoReCa pot să opteze pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, nefiind necesară îndeplinirea condițiilor de încadrare la acest regim dacă dețin următoarele coduri CAEN:

 • 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5590 – Alte servicii de cazare
 • 5610 – Restaurante
 • 5621 – Activități de alimentație/catering pentru evenimente
 • 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Companiile din domeniul ospitalității, care dețin codurile CAEN enumerate mai sus și care obișnuiau să plătească impozitul specific vor putea alege dacă trec la impozitul pe profit sau la regimul de impozitare micro (chiar dacă veniturile acestora depășesc plafonul anual de 500.000 de euro).

Așadar, odată cu intrarea în noul an, persoanele care dețin o microîntreprindere trebuie să se pregătească conform modificărilor necesare, având în vedere că, dacă vor exista venituri mai mari de 500.000 euro, altele decât din consultanță/management și nu se îndeplinesc și celelalte condiții legate de salariați și asociați, începând cu anul 2023 mircroîntreprinderea  va deveni plătitoare de impozit pe profit.