ANAF afiseaza rau-platnicii

Conform Ordinului ANAF nr. 558/2016 care aproba Procedura de publicare a listelor debitorilor cu obligatii fiscale restante”, Fiscul va face publice listele debitorilor, folosindu-se de mediul online. Se vor lua in calcul persoanele fizice cu obligatii fiscale restante de peste 100 de lei, si firmele care au datorii la Stat mai mari de 500 lei.

 

Vor exista liste diferite pentru debitorii- persoane juridice si debitorii-persoane fizice.

Obligatiile fiscale restante se refera la cele care apar la sfarsitul trimestrului de raportare si care raman neachitate pana la data la care a fost publicata lista.

Obligatiile fiscale care au ajuns la termenul de scadenta dar si diferentele de obligatii fiscale si accesorii stabilite prin decizie de impunere intra in categoria obligatiilor fiscale restante.

Nu intra in categoria obligatiilor fiscale restante urmatoarele: cele pentru care s-au acordat inlesniri la plata, in conditiile in care nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul inlesnirii; obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale, cu executare suspendata; si obligatiile fiscale cu termene de plata viitoare, hotarate in planul reorganizarii judiciare.

In cadrul listei publicate de ANAF  vor aparea denumirea/numele si prenumele debitorilor, codul de identificare fiscal/codul numeric personal, domiciliul fiscal si totalul sumei restante.

Debitorul va primi o notificare pana in data de 15 a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare, cu privire la obligatiile fiscale restante, asa ca vinovatul de neachitarea sumelor nu poate invoca motive vizand necunostinta de cauza asupra situatiei.

In actul normativ se precizeaza ca daca exista neconcordante intre evidenta debitorilor si sumele trecute in notificari, punerea de acord asupra acestora se poate realiza in termen de cinci zile de la data instiintarii. In caz contrar, obligatiile fiscale restante care au fost notificate se vor lua in calcul ca o recunoastere asumata a datoriei.

Stabilirea cazurilor speciale de executare silita, precum si a organelor abilitate sa aplice masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita este reglementata de Ordinul ANAF nr. 3744/2015.

Prin cazuri speciale de executare silita se intelege punerea in aplicare a prevederilor privind executarea realizata prin hotarari judecatoresti definitive prin care s-a dispus recuperarea unor creante bugetare de la debitori (persoane fizice/juridice), hotarari judecatoresti definitive pronuntate ca urmare a sesizarilor formulate de catre comisiile de cercetare a averilor, precum si titluri executorii prin care sunt stabilite dobanzi, penalitati/majorari de intarziere, prin hotarari judecatoresti definitive.
De aceasta procedura a executarilor silite se ocupa “Serviciul executari silite cazuri speciale”.

Exista situatii in care personalul din cadrul “Directiei de executari silite cazuri speciale” poate interveni direct. Aceste situatii se refera la cazurile in care: cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depaseste 10 milioane de euro, echivalent in lei, si in cazurile in care debitorii apartin categoriei marilor contribuabili. De asemenea, se aplica si in cazurile blocarii resurselor economice ale persoanelor sanctionate international, in cazurile solicitarii scrise a vicepresedintelui coordonator al activitatii de colectare a veniturilor bugetare; si in cazurile identificate ca fiind foarte complexe.

Ordinul ANAF nr. 558/2016 presupune si introducerea unor plafoane pentru obligatiile fiscale restante: 1.500 lei, pentru marii contribuabili; 1.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii; 500 lei, pentru ceilalti debitori si 100 lei pentru persoanele fizice.

Puteti citi documentul complet al Ordinului 558/2016 aici.

Decizia ANAF-ului de a publica numele si datele debitorilor cu obligatii fiscale restantiere este o incercare de a imbunatati procesul colectarii taxelor, apeland la receptivitatea mediului online.

diana.petroiu@lhm.ro