Alina SAVIN, Managing Partner – SAVIN & ASOCIAȚII. Noutăți prevăzute de Legea nr. 216/2022 de modificare și completare a Legii insolvenţei, promulgată astăzi, 14 iulie 2022

Noi opțiuni de restructurare pentru societăți și alți profesioniști. Armonizarea Legii insolvenței cu legislațiile europene

Astăzi, 14.07.2022, a fost promulgată de Președintele României Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative, care transpune în legislația națională Directiva 2019/1023 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019.

Cu titlu de noutate, cadrul legislativ nou adoptat include instrumente de avertizare timpurie. Prin acestea, ANAF și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului vor alerta profesioniștii atunci când comportamentul fiscal al acestora dă naștere unei probabilități de insolvență.  Astfel, odată ce contribuabilul întârzie plata unor obligații bugetare, acesta este alertat de ANAF, iar pe pagina de internet a Ministerului Antreprenoriatului vor fi prezentate informații privind facilitățile de sprijin, programe de diagnosticare a stării de dificultate sau a insolvenței.

Modificările ample se regăsesc și în materia procedurilor de prevenire a insolvenței: este abrogată procedura mandatului ad-hoc, fiind înlocuită de procedura acordului de restructurare, și este modificată amplu procedura concordatului preventiv. Aceste proceduri vor putea fi accesate de orice debitor aflat în dificultate, inclusiv dacă situația de dificultate a acestuia nu este una financiară, ci operațională (de exemplu, pierderea unui contract), însă ar putea conduce la insolvență dacă nu ar fi luate măsuri de restructurare, noțiune extinsă față de cadrul anterior, când se făcea referire doar la dificultatea financiară. În concordanță cu prevederile Directivei transpuse, legea română va permite ca instanța să poată confirma acordul de restructurare, chiar dacă anumiți creditori s-au opus, sub rezerva îndeplinirii unor condiții stricte. Impunerea planurilor din procedurile de prevenire a insolvenței creditorilor neacceptanți prin mecanismul „cross-class cram-down”, ca și dreptul debitorilor de a alege ce creanțe sunt afectate de planuri reprezintă noutăți în reglementarea națională.

În privința procedurii de reorganizare, este prevăzut, pentru persoane juridice, ca executarea planului de reorganizare să dureze patru ani, iar durata maximă să fie de cinci ani.

Profesiile liberale pot fi, de principiu, supuse procedurilor de preinsolvență și de insolvență. În ceea ce privește profesiile liberale se reglementează cu titlu de noutate posibilitatea aplicării Legii insolvenței și profesioniștilor, astfel cum sunt definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția celor cu privire la care se prevăd dispoziții speciale în ceea ce privește regimul prevenirii insolvenței și al insolvenței lor, cum ar fi executorii judecătorești, notarii publici. Modificarea circumstanțiază sfera de aplicare, în sensul că în cazul profesiilor liberale, procedurile prevăzute de lege vizează întreprinderea acestora, iar nu statutul profesional.

Noul cadru legislativ conține numeroase dispoziții  care să asigure celeritatea procedurilor, precum și măsuri privind protecția creditorilor (cu accent special pe finanțările noi și finanțările intermediare acordate întreprinderilor).

SAVIN & ASOCIAȚII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here