Alegeri BAROUL BUCUREȘTI | Hotărâre Adunarea Generală

HOTĂRÂRE

Având în vedere necesitatea organizării Adunărilor Generale Ordinare și de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București,

Luând în considerare dispozițiile art. 50- 54, art. 55 alin. (2) lit. a), s) și ș) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,

În temeiul prevederilor art. 65-70, art. 71 alin. (1) și (5), art. 72 alin. (1), art. 73 alin. (6), art. 74 alin. (1) și art. 269 alin. (1) din Statutul Profesiei de Avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.        Se convoacă Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București în ziua de 4 mai 2019, ora 09.00, la Sala Mare a Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Decanului Baroului București;

2. Alegerea Consiliului Baroului București, format din 15 membri, precum și 3 membri supleanți;

3. Alegerea Comisiei de Disciplină, formată din 5 membri, precum și 2 membri supleanți;

4. Alegerea Comisiei de Cenzori, formată din 3 membri, precum și 2 membri supleanți.

Art. 2.  Se convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de 4 mai 2019, ora 10.00, la Sala Mare a Palatului din București, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2018,
  2. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2018,
  3. Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2018,
  4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2018;
  5. Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019;
  6. Alegerea delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-22 iunie 2019;
  7. Diverse.

Art. 3.        Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul oficial al baroului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here