Adunările Avocaților din Baroul București -23 septembrie 2019 – informații utile

Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București, convocată în ziua de 23 septembrie 2019, ora 14.00, la Sala Palatului din București, are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Decanului Baroului București;

2. Alegerea Consiliului Baroului București, format din 15 membri;

3. Alegerea Comisiei de Disciplină, formată din 7 membri;

4. Alegerea Comisiei de Cenzori, formată din 3 membri.

Art. 2.  Adunarea Generală Ordinară, convocată în ziua de 23 septembrie 2019, ora 15.00, la Sala Palatului din București, are următoarea ordine de zi:

1.               Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în 2018,

2.               Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru 2018,

3.               Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul 2018,

4.               Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2018;

5.               Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019;

6.               Diverse.

Prezența avocaților cu drept de exercitare a profesiei este obligatorie.

IMPORTANT!

Exclusiv in cadrul Adunarilor Generale Ordinare a Baroului Bucuresti si a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A., este permisă participarea prin mandatar, indiferent de forma de exercitare a profesiei. În cadrul formelor de exercitare a profesiei cu număr mare de avocați, participarea acestora este permisă printr-un mandatar unic, conform regulilor mandatului. Validarea mandatelor se va realiza în ziua Adunării, odată cu validarea prezenței avocaților mandatari. Modelul mandatului poate fi descarcat mai jos.

NU este permisa participarea prin mandatar in cadrul Adunarilor Generale Elective.

Accesul avocaților va fi permis în baza cardului de identitate CCBE, legitimației de avocat sau adeverinței de membru.

Înregistrarea participanților se va face începând cu ora 13.00.

Lista definitiva a candidaturilor validate – click aici

Decizie privind validarea candidaturilor AGA septembrie 2019

Decizia Comisiei de Solutionare a Contestatiilor

Model mandat

H.C.B.B nr. 15 din 2019

H.C.B.B nr.13 din 2019

H.C.B.B. nr.14 din 2019

Raportul cenzorilor 2018

Raportul de activitate al Consiliului pentru anul 2018

Raportul privind situatia fin.-ctb. BB 2018

Hotararea 5 de adoptare buget 2019

Anexa la Hotararea 5 de adoptare buget 2019

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here