Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor, 26 februarie 2016, la Sala Palatului

Consiliul Baroului Bucuresti si Consiliul de Administratie al Filialei Bucuresti-Ilfov, convoaca Adunarea Generala Ordinara 2016 a avocatilor din Baroul Bucuresti si Adunarea membrilor Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A pentru data de 26.02.2016,   orele 11.00 (in continuarea Adunarii Generale a Baroului Bucuresti) la Sala Palatului, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti va fi urmatoarea:

1.  Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfaşurata în 2015;

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila în anul 2015;

3.  Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa pentru anul 2015;

4.  Aprobarea remunerarii activitatii membrilor Comisiei de Disciplina;

5.  Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2016;

6. Aspecte de politica profesionala in Baroul Bucuresti pentru anul 2016;

7. Alegerea reprezentantilor Baroului Bucuresti la Congresul Avocatilor din 25-26 martie 2016;

8. Diverse.

 

*Pe langa bifarea aspectelor de mai sus, Adunarea Generala va cuprinde si o conferinta dedicata problemelor actuale cu care se confrunta profesia de avocat, acreditata cu 10 puncte de pregatire profesionala

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A va fi urmatoarea:

1.Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata în anul 2015;

2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.;

3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabila din anul 2015;

4. Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015;

5.  Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2016;

6. Diverse.

 Inregistrarea participantilor se va face incepand cu ora 11.00, pentru ambele adunari. Indeplinirea conditiei legale privind cvorumul se va verifica la inceputului Adunarii Generale a Baroului Bucuresti, fiind valabila si pentru Adunarea Generala a Filialei C.A.A.