Academia de Științe Juridice din România (AȘJR) a semnat un acord de colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM)

Academia de Științe Juridice din România și Universitatea de Stat din Moldova au semnat în 22 mai, la Chișinău, un acord de cooperare, cu scopul de a dezvolta proiecte comune de cercetare, la nivel național și internațional, și de a promova principiile fundamentale ale statului de drept și ale democrației constituționale, în societățile din România și Republica Moldova.

Obiectivele comune pentru AȘJR și USM, care stau la baza colaborării, sunt “Promovarea, sprijinirea și protejarea științelor, a cercetării științifice, a învățământului superior și a culturii”.

Actul prevede dezvoltarea unei relații durabile și de încredere, pe următoarele direcții: organizarea de manifestări științifice, simpozioane, conferințe naționale și internaționale, pe subiecte juridice generale; promovarea afirmării profesiilor juridice și colaborarea între facultățile de drept; schimbul de experiențe și alte activități, stabilite prin hotărâri comune.

Din delegația AȘJR au făcut parte domnii Bogdan Ciucă, Ovidiu Predescu, Ioan Chelaru, Gheorghe Buta, Cristian Ionescu, Viorel Roș și Nicolae Cîrstea. Delegația Universității de Stat din Moldova a fost condusă de rectorul acesteia prof. univ. dr. Igor Șarov. Astfel, de comun acord, cele două delegații au hotărât să contribuie la dezvoltarea și la promovarea științelor în spațiul european, parteneriatul marcând un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova, promovarea valorilor europene și progresul științei, respectiv culturii, în ambele țări.

Pentru informații suplimentare despre activitatea AȘJR, înființată prin Legea nr. 139 /2015, vă rugăm să accesați site-ul www.academiajuridica.ro și conturile social media:

www.linkedin.com/company/academiadestiintejuridicedinromania/ ,

www.instagram.com/academiastiintejuridicero/ ,

www.facebook.com/academiajuridicaro .