Dublă sărbătoare pentru notarii publici în luna noiembrie

Dublă sărbătoare pentru notarii publici în luna noiembrie: pe data de 5 noiembrie are loc cea de a XIII-a aniversare a „Zilei profesiilor liberale”, pentru ca pe data de 17 noiembrie profesia să marcheze împlinirea unui sfert de secol de notariat modern în serviciul societății.

Pentru cei peste 350 de mii de liber profesioniști din România, printre care și notarii publici, data de 5 noiembrie are o semnificație aparte. În ultimii 13 ani, în această zi este sărbătorită anual „Ziua profesiilor liberale”, în semn de recunoaștere a importanței acestora pentru societate.

Practicanții profesiilor liberale acoperă un spectru larg de domenii de activitate economică, contribuind la asigurarea a circa 500 de mii de locuri de muncă. Aportul lor la bunul mers al vieții administrative, politice și economice este recunoscut la nivel național și european ca fiind un catalizator al modernizării și eficientizării administrației publice și serviciilor destinate cetățenilor și consumatorilor.

Referitor la notariatul român, statistica relevă existența a 2482 de notari publici activi și a circa 10 mii de locuri de muncă create în cadrul organizării activității profesionale a acestora.

„Profesiei de notar public îi revine un înalt grad de responsabilitate socială. Investiți cu rolul de gardieni ai interesului public în raporturile dintre particulari, notarii răspund atât așteptărilor autorităților statului, cât și așteptărilor clienților, furnizând competent servicii eficace, la timp, și însoțite de toate garanțiile necesar”, a punctat importanța acestor practicieni în domeniul dreptului președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, notar public dr. Dumitru Viorel Mănescu.

Profesiei notariale îi revine un loc aparte în galeria profesiilor liberale. Tipul și complexitatea sarcinilor ce revin notarilor publici constituie factori care determină și cerințele necesar a fi îndeplinite pentru exercitarea profesiei. Atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene, profesia de notar este asimilată domeniului juridic, pentru exercitarea sa fiind necesare studii superioare de natură juridică. Majoritatea statelor europene au la origine concepția latină a ocupației de notar, conform căreia notarii servesc interesul colectiv, având rolul de a facilita procesul de justiție și de a atesta corectitudinea și legalitatea anumitor acte și fapte juridice. Printre statele membre ale Uniunii Europene în care profesia de notar este exercitată conform sistemului de drept latin se numără România, Germania, Belgia, Franța, Italia, Grecia, Luxemburg, Olanda, Austria, Spania, Malta, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Bulgaria, rezultând astfel un total de 22 de state dintre cele 27 membre ale Uniunii Europene care funcționează conform acestui sistem.

Principala definiție a profesiilor liberale uzitată la nivelul Uniunii Europene a fost formulată, în anul 2001, de către Curtea Europeană de Justiție: „(…) activități cu un caracter profund intelectual, ce necesită un nivel ridicat de calificare și, de regulă, sunt subiectul unor reglementări profesionale clare și stricte. În practicarea unei astfel de profesii, componenta personală a prestatorului are o importanță specială, iar independența acestuia constituie o condiție pentru desfășurarea în condiții optime și echitabile a activității.

În Uniunea Europeană statistica menționează existența a circa 47 de milioane de liber-profesioniști. Numitorul comun al profesiilor liberale îl reprezintă esența specificului lor, respectiv servirea interesului public, acestea fiind guvernate de un set de valori comune, definite de către Consiliul European al Profesiilor Liberale (CEPLIS 2007) astfel: confidențialitate, participarea la formarea profesională continuă, independență și imparțialitate, onestitate și integritate, supravegherea personalului de sprijin, respectarea codurilor de practică și bună conduită, asigurarea de răspundere civilă profesională, evitarea conflictelor cu convingerile morale sau religioase.

Biroul Comunicare
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here